Archív kategorií: Odpady

Ponuka na výber kompostéra

Podľa § 81 ods.7 písm. b) je obec povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov. Za účelom splnenia tejto povinnosti obec zabezpečí, aby každá domácnosť v rámci individuálnej bytovej výstavby mala kompostovací zásobník, v ktorom bude kompostovať vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Povinnosť kompostovať vyplýva pre občanov zo zákona. Pokračovať na Ponuka na výber kompostéra

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme

Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy polystyrénu často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z polovice naplneného – už viac nevpraceme.  

To isté sa deje aj v prípade prineseného, doma vytriedeného, papiera a zbavovania sa napríklad škatúľ od obuvi, elektrospotrebičov, nábytku a podobne. Pokračovať na Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Veľké jarné upratovanie

 VEĽKÉ JARNÉ UPRATOVANIE

v  M A R G E C A N O C H

     Poriadok a čistota je ukazovateľom úrovne vzťahu občanov k svojmu okoliu i k samotnej obci, preto sa obraciame na Vás s výzvou, aby ste sa zapojili do veľkého upratovania našej obce, ktoré sa chystá

7. a 8. apríla 2017

8. apríla 2017 môžete vyviezť odpad v čase od 11.00 h do 17.00 h na „ZBERNÝ DVOR“ .

Z verejných priestranstiev, t. j. z okolia bytoviek a z verejných trávnikov pracovníci technického úseku v priebehu dňa 8. apríla 2017 v čase od 8.00 h do 17.00 h zabezpečia odvoz biologického odpadu, v prípade potreby odvozu takéhoto odpadu kontaktujte pána Pavla Hricka na mobilnom čísle 0902906712.

Všetkým by nám malo záležať na čistom a bezodpadovom životnom prostredí, preto sa zapojte do skrášlenia našej obce.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

STARÝ ZA NOVÝ

Spoločnosť Ekover, s.r.o. oznamuje občanom, že dňa 25.10.2016 (utorok) sa uskutoční v našej obci výkup starého papiera.

Výkup sa uskutoční:

15:00 – 16:00 h. – pred Obecným úradom       

16:30- 17:30 h. – pri potravinách Oľše

Predmetom zberu sú:

noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky ale aj kartón. 

Za vyzbieraný papier dostanete hygienické potreby. Spoločnosť Ekover, s.r.o. Vám ponúka za 5 kg papiera 1 ks toaletného papiera, za 15 kg papiera kuchynské utierky a za 1 kg papiera balíček hygienických vreckoviek.

Neváhajte a vymeňte starý papier za nový!

Zaujalo vás to? Zdieľajte: