Archív kategorií: Odpady

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme

Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy polystyrénu často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z polovice naplneného – už viac nevpraceme.  

To isté sa deje aj v prípade prineseného, doma vytriedeného, papiera a zbavovania sa napríklad škatúľ od obuvi, elektrospotrebičov, nábytku a podobne. Pokračovať na Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Veľké jarné upratovanie

 VEĽKÉ JARNÉ UPRATOVANIE

v  M A R G E C A N O C H

     Poriadok a čistota je ukazovateľom úrovne vzťahu občanov k svojmu okoliu i k samotnej obci, preto sa obraciame na Vás s výzvou, aby ste sa zapojili do veľkého upratovania našej obce, ktoré sa chystá

7. a 8. apríla 2017

8. apríla 2017 môžete vyviezť odpad v čase od 11.00 h do 17.00 h na „ZBERNÝ DVOR“ .

Z verejných priestranstiev, t. j. z okolia bytoviek a z verejných trávnikov pracovníci technického úseku v priebehu dňa 8. apríla 2017 v čase od 8.00 h do 17.00 h zabezpečia odvoz biologického odpadu, v prípade potreby odvozu takéhoto odpadu kontaktujte pána Pavla Hricka na mobilnom čísle 0902906712.

Všetkým by nám malo záležať na čistom a bezodpadovom životnom prostredí, preto sa zapojte do skrášlenia našej obce.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

STARÝ ZA NOVÝ

Spoločnosť Ekover, s.r.o. oznamuje občanom, že dňa 25.10.2016 (utorok) sa uskutoční v našej obci výkup starého papiera.

Výkup sa uskutoční:

15:00 – 16:00 h. – pred Obecným úradom       

16:30- 17:30 h. – pri potravinách Oľše

Predmetom zberu sú:

noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky ale aj kartón. 

Za vyzbieraný papier dostanete hygienické potreby. Spoločnosť Ekover, s.r.o. Vám ponúka za 5 kg papiera 1 ks toaletného papiera, za 15 kg papiera kuchynské utierky a za 1 kg papiera balíček hygienických vreckoviek.

Neváhajte a vymeňte starý papier za nový!

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

ROZHODNUTIE PO UKONČENÍ ZISŤOVACIEHO KONANIA K Programu rozvoja obce Margecany 2016+

Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovanie vplyvov na životné prostredie v zmysle § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení s § 5 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zák. č. 180/2013 Z. z. o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých predpisov, na základe oznámenia o strategickom dokumente „Program rozvoja obce Margecany 2016+“, ktoré predložil obstarávateľ, Obec Margecany, Obchodná 7, 055 01 Margecany, vydáva podľa § 7 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaný strategický dokument „Program rozvoja obce Margecany 2016+“, ktorý predstavuje spolu s platným územným plánom, základný a kľúčový dokument pre riadenie samosprávy

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Celé znenie rozhodnutia:

Rozhodnutie Okresného úradu Gelnica, Odboru starostlivosti o životné prostredie zo dňa 16. 3. 2016 (.pdf)

Pokračovať na ROZHODNUTIE PO UKONČENÍ ZISŤOVACIEHO KONANIA K Programu rozvoja obce Margecany 2016+

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Program rozvoja obce Margecany 2016+

S cieľom zapojenia širokej verejnosti do prípravy a vypracovania Programu rozvoja obce MARGECANY 2016+ organizuje obec Margecany

prieskum  verejnej  mienky

formou dotazníka, s predpokladaným ukončením spracovania do 7. 1. 2016. Jeho vyplnením nám pomôžete zistiť, ako ste spokojní so súčasnou situáciou v našej obci, aké sú vaše podnety, resp. nápady na skvalitnenie života v našej obci.

Dotazník v tlačenej forme je k dispozícii na obecnom úrade, kde ho aj odovzdáte do schránky, alebo môžete vyplniť dotazník online.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: