Archív kategorií: Odpady

Šťastné a vytriedené Vianoce

Vianoce sú najčarovnejším sviatkom roka. Avšak súčasne sú aj sviatkom, s ktorým je spojená nadmerná tvorba odpadu. Ako si užiť vianočné sviatky a súčasne netvoriť zbytočný odpad? Začnime napríklad tým, že darčeky zabalíme do recyklovaného papiera alebo do opätovne použiteľného vrecúška z textilu. Nezabudnime, že všetky rastlinné zvyšky z prípravy a konzumácie jedál patria do kompostu.  Dbajme na to, aby sme aj vo vianočnom čase odpad správne triedili.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Záverečné stanovisko k navrhovanému strategickému dokumentu „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 – 2020“

Obec Margecany, ako dotknutá obec v zmysle § 14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje verejnosti, že Pokračovať na Záverečné stanovisko k navrhovanému strategickému dokumentu „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 – 2020“

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Ponuka na výber kompostéra

Podľa § 81 ods.7 písm. b) je obec povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov. Za účelom splnenia tejto povinnosti obec zabezpečí, aby každá domácnosť v rámci individuálnej bytovej výstavby mala kompostovací zásobník, v ktorom bude kompostovať vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Povinnosť kompostovať vyplýva pre občanov zo zákona. Pokračovať na Ponuka na výber kompostéra

Zaujalo vás to? Zdieľajte: