Archív kategorií: Novinky

Prerušenie dodávky elektriky 28.2.2019

Východoslovenská distribučná spoločnosť

oznamuje, že dňa 

28. februára 2019

od 08.00 h do 14.30 h 

je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v našej obci na: 

– ul. Bystrá č.d. 10, 47,

– ul. Hlinná č.d. 12, 152

– ul. Hornádska č.d. 10, 12,

– ul. Hôrka č.d. 13, 14, 17-19, 44, 45, 47, 49,

– ul. Jarná č.d. 57,

– ul. Obchodná č.d. 1-9, 116, 127, 148, 576

– ul. Partizánska č.d. 21-31, 34-40, 42, 44-46, 49, 51, 53, 72, 80, 458    

– ul. Požiarnická č.d. 1-12,

– ul. Prešovská č.d. 1-8, 10, 20, 33, 73,

– ul. Školská č.d. 1-5, 7-14, 16-21, 23, 25-27, 81,

– ul. Železničná č.d. 2-7, 11-26, 74, 79. 

 

Tiež bude prerušená dodávka tepla z Plynovej kotolne Margecany, Obchodná 576.

                        

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.

Usmernenie ŠVPS SR pre chovateľov jednej ošípanej

Vzorové tlačivá:

Registrácia chovu 1 ks ošípanej pre vlastnú spotrebu

Predaj 1 ks ošípanej pre vlastnú spotrebu

Zaujalo vás to? Zdieľajte: