Archív kategorií: Novinky

POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva  na deň

26. februára  2018 o 16,30 hod.

zasadnutie  obecného  zastupiteľstva ,  ktoré  sa  bude  konať  v  zasadačke  obecného úradu.

          Program zasadnutia:

Pokračovať na POZVÁNKA

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Novinky v obecnej knižnici

Vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR – Fondu na podporu umenia pribudlo do našej obecnej knižnice ďalších 46 nových kníh. Náš knižničný fond sa takto rozšíril o zaujímavé tituly z oblasti beletrie, odbornej a náučnej literatúry. Pri výbere kníh sme mysleli aj na domácich majstrov a žienky so záľubou v ručných prácach. Radi Vás privítame v našich priestoroch.

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Informácia o oznámení o zmene strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja – zmena“

Obec Margecany, v zmysle § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvom na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

oznamuje verejnosti,

že dňa 5. 2. 2018 bolo obci doručené oznámenie o zmene strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja – zmena“.

Oznámenie je zverejnené na webovej stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-rius-kosickeho-samospravneho-k

Pokračovať na Informácia o oznámení o zmene strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja – zmena“

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná spoločnosť

oznamuje, že dňa 

22. februára 2018 od 11.00 h do 14.30 h 

je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v našej obci: 

–  časť Olše č.d. 21, 23, v úseku od č.d. 25 po č.d. 39, od č.d. 44 po  č.d. 67, č.d. 69,  

– ul. Bystrá od č.d. 41 po č.d. 44

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: