Mimoriadne vlaky Margecany-Krompachy oznam

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. z dôvodu uzávery cesty II/547 a pripomienok zo strany cestujúcej verejnosti od 13.9. do 6.10.2010 mení polohy mimoriadnych vlakov v úseku trate č. 180 Margecany – Krompachy.

Mimoriadne vlaky budú premávať podľa upraveného cestovného poriadku Pokračovať na Mimoriadne vlaky Margecany-Krompachy oznam

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Určenie počtu poslancov

Obecné zastupiteľstvo v Margecanoch na svojom zasadnutí dňa 23.8.2010 uznesením č.35/2010/B – 6 v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schválilo počet poslancov Obce Margecany v novom volebnom období r. 2010 -2014: 9 poslancov v jednom volebnom obvode .

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Ahoj leto 2010

Obec Margecany v spolupráci s partnermi Vás srdečne pozýva na kultúrne podujatie spojené s oslavami SNP a rozlúčkou s prázdninami

Ahoj leto 2010

v piatok 27.8.2010 so začiatkom od 17:00 na futbalovom štadióne v Margecanoch

Program podujatia:

  • 17:00 – 20:00 – detská diskotéka (pre deti vstup zdarma)
  • 20:30 – zapálenie vatry SNP
  • 21:00 – voľná zábava – SK – CZ Party (DJ Trupo), Oldies Party (DJ Joony) – vstupné 1 Euro

AKCIA: 1. majstrovstvá Margecian v pití piva

Zaujalo vás to? Zdieľajte: