KONTAKT

ŠKOLSKÝ ÚRAD

PhDr. Janka Maťašovská, 053/47 99 397, janka.matasovska@margecany.sk