Osvedčovacia agenda

Osvedčovanie podpisov:

–         1,50 € za jeden podpis na l listinu

–         vlastnoručný podpis

–         platný občiansky preukaz alebo cestovný pas

Na požiadanie osvedčovanie podpisu v domácnosti- pripútaní na lôžko, vozík

 

Osvedčovanie fotokopií :

–         1,50 € za jednu stranu listiny

–         Osvedčovanie odpisu a fotokopie aj v zastúpení inou osobou

 

Pracovný čas Matričného  úradu v Margecanoch

Pondelok:      7.00 – 12.00      12.30  –    16.30

Utorok:          NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Streda:             7. 00 – 12.00     12.30  –    15.30

Štvrtok:          7.00 – 12.00

Piatok:          7.00 –  12.00      12.30  –    15.30

Osvedčovanie sa nevykonáva na neplatný doklad totožnosti !

Vzory tlačív:

Čestné vyhlasenie tlačivo

Splnomocnenie tlačivo