KNIŽNICA

Obecná knižnica má sídlo v priestoroch Obecného úradu na prízemí. Knižničný fond  má široký tematický záber, tvoria ho publikácie  pre čitateľov všetkých vekových kategórií. Každoročne pribúdajú nové tituly od slovenských, zahraničných aj domácich autorov.

Knižnica poskytuje svoje služby každý pondelok a piatok v čase od 15.30 do 17.00. Zápisné na kalendárny rok je 1 euro (dospelí) a 0,50 eur (deti).

 PROJEKTY