Zákazky s NH

Zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Aktuálne:

 

Archív:

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu "Rekonštrukcia lávky pre peších a cyklistov cez vodnú nádrž Ružín - služby

Výzva na predloženie ponuky - zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
P. č.PopisPrílohaDátum zverejnenieDátum poslednej aktualizácie
1Výzva na predloženie ponukyVýzva na predloženie cenovej ponuky09.11.201809.11.2018
2Príloha č. 1 - vzorZadanie lavka sutaz09.11.201809.11.2018
3SituáciaSituácia09.11.201809.11.2018
4Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazkynávrh ZoD_PD_Lávka09.11.201809.11.2018

„Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku v Margecanoch” - stavebné práce

Výzva na predloženie ponuky - zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
P. č.PopisPrílohaDátum zverejnenieDátum poslednej aktualizácie
1Výzva na predloženie ponukyVýzva na predloženie cenovej ponuky15.08.201815.08.2018
2Príloha č. 1 - Zadanie - výkaz výmerVV komplet15.08.201815.08.2018

Regenerácia vnútrobloku Margecany - stavebné práce

Výzva na predloženie ponuky - zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
P. č.PopisPrílohaDátum zverejnenieDátum poslednej aktualizácie
0Výzva na predloženie ponukyVýzva na predloženie ponuky Regenerácia vnútrobloku Margecany23.07.201823.07.2018
1Príloha č. 1 -
Projektová dokumentácia
PD - Regeneracia vnutrobloku Margecany

PD - časť Altánok
23.07.201823.07.2018
2Príloha č. 2 - Zadanie - výkaz výmerVýkaz výmer - zadanie

Výkaz výmer - časť Altánok
23.07.201823.07.2018
3Príloha č. 3 - Návrh na plnenie kritéria - vzorNávrh na plnenie kritéria - vzor23.07.201823.07.2018
4Príloha č. 4 - Zoznam ekvivalentných položiek - vzorZoznam ekvivalentných položiek - vzor23.07.201823.07.2018
5Príloha č. 5 - Návrh zmluvy o dieloNávrh zmluvy o dielo23.07.201823.07.2018
6Príloha č. 6 - Zoznam uskutočnených prác - vzorZoznam uskutočnených prác - vzor23.07.201823.07.2018
7Príloha č. 7 - Špecifikácia prvkov detského ihriska, prvkov workout ihriska a mobiliáruŠpecifikácia prvkov detského ihriska, prvkov workout ihriska a mobiliáru23.07.201823.07.2018
8Podklady pre vypracovanie ponuky - editovateľnéEditovateľné podklady pre vypracovanie cenovej ponuky23.07.201823.07.2018

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou:

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou sú po zmene legislatívy od 27. 2. 2014  zverejňované na oficiálnom profile obce Margecany ako verejného obstarávateľa zriadenom na stránke Úradu pre verejné obstarávanie – http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6113 

Archívne informácie: 

Evidencia zákaziek podľa §102 odsek 4 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 58/2011 Z. z.  – ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU S CENAMI VYŠŠÍMI AKO 1 000 EUR.

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2. Q 2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 1. Q 2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 4. Q 2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 3. Q 2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2. Q 2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 1. Q 2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 4. Q 2011

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 3. Q 2011

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2. Q 2011

oficiálna stránka obce