2017

Číslo zmluvyZmluvná stranaNázov zmluvyPredmetCena vrátane DPHDátum zverejneniaDátum platnosti do
Marián Richnavský, Hlinná 157/22, 055 01 Margecany
Zmluva o opakovanom nájme bytuZmluva o opakovanom nájme bytu č. 3 - 9 BJ Školská 2A31.01.201731.01.2020
Marcela Kipikašová,
Okružná 423, 055 61 Jaklovce
Zmluva o opakovanom nájme bytuZmluva o opakovanom nájme bytu č. 5 - 9 BJ Školská 2A31.01.201731.01.2020
Antónia Engeľová,
Školská 594/2A, 055 01 Obec Margecany
Zmluva o opakovanom nájme bytuZmluva o opakovanom nájme bytu č. 6 - 9 BJ Školská 2A31.01.201731.01.2020
MUDr. Vasilisa Borodáčová, Májová 744/30, 068 01 MadzilaborceZmluva o lekárskej posudkovej činnostiZmluva o lekárskej posudkovej činnosti31.01.2017neurčito
0058-PRB/2016/ZMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Záložná zmluvaZriadenie záložného práva k bytom a pozemku v rámci stavby Nadstavba 13 BJ Margecany013.02.2017neuvedený
ODPADservis s.r.o.
Němcovej 4
040 01 Košice
Zmluva o poskytovaní služieb
na úseku životného prostredia a ochrany zdravia
Zmluva o poskytovaní služieb na úseku životného prostredia a ochrany zdravia 201796015.02.201715.02.2018
Michaela Šimšajová
053 51 Richnava, č. 235
Dodatok k zmluve o nájmeDodatok Šimšajová Michaela20.02.2017do konca platnosti zmluvy
Milan Čuchran
Veľký Folkmar 325
Dodatok k zmluve o nájmeDodatok Čuchran Milan20.02.2017do konca platnosti zmluvy
Z20174626_ZL4T, s. r. o.
Sídlo: Turbínová 1/13359, 83104 Bratislava
Rámcová dohoda č. Z20174626_ZDodanie drevných peliet pre kotolňu1050021.02.201713.02.2018
00200/2017/OSM-04110Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 KošiceNájomná zmluvanájom časti pozemku reg . C KN parcela číslo 2256/4 o výmere 90,50 m2, kat. územie Margecany1021.02.201718.02.2027
MAMEX s.r.o. č. 187, 055 51 Veľký FolkmarUkončenie nájmuMamex ukončenie nájmu28.02.2017
1665/2017Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Košice, Komenského 52,
041 26 Košice
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu SR na rok 2017Financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality990014.03.2017do konečného zúčtovania dotácie so štátnym rozpočtom
Mgr. Silvia Komorová,
Štítová 2,
040 01 Košice
Kúpna zmluvaPredaj pozemku C KN č. 128/209315920.04.2017nie je uvedené
Mgr. Ján Labuda, Bystrá 381/27, 055 01 Margecany,
Vlasta Žondorová, Talinská 2389/10, 040 12 Košice
Kúpna zmluvaOdpredaj parcely E KN č. 2253/202 a časť parcely E KN č. 70824/2128,124.04.2017nie je uvedené
Bc. Ladislav Glovčík a manž. Ing. Emília Glovčíková, rod. Halcinová, Školská 139/9, 055 01 Margecany, SRKúpna zmluvaPriamy predaj dom s. č. 406 s príslušenstvom, parcela C KN č. 580/38 a 580/953721026.04.2017nie je uvedené
Wolimex s.r.o.,
Stöcklova 19,
085 01 Bardejov
Zmluva o dieloZmluva o dielo - Zateplenie budovy obecného úradu v obci Margecany396 961,5828.04.2017nie je uvedené
Prima Banka Slovensko a.s.Zmluva o grantovom účteZmluva o grantovom účte23.05.2017nie je uvedené
Blažovský Stanislav, Tehelná 3, 05601 GelnicaZmluva o nájme bytuZmluva o nájme byt č. 12 Blažovský Stanislav31.05.201731.05.2020
Jusko Ján, Ďumbierska 13, 04001 KošiceZmluva o nájme bytuZmluva o nájme_byt č. 1 Jusko Ján31.05.201731.05.2020
Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13
052 01 Spišská Nová Ves
Kúpno predajná zmluvaKúpno predajná zmluva30015.06.2017
ŽSR, Klemensová 8, 813 61 BratislavaNájomná zmluvaŽSR náj. zml. parkoviská pri stavebninách 2017164,6028.06.201722.06.2047
MTH INTEGRA s.r.o., Olše 397/10,
055 01 Margecany
Zmluva o dieloZmluva o dielo - Využitie vody pre verejnú zeleň7364,0029.06.201715.10.2017
MARBU VO - poradenstvo s.r.o., Bratislavská 1617/27,
040 01 Košice
Mandátna zmluvaZabezpečenie procesu verejného obstarávania pre projekt "Plochy pre statickú dopravu pri železničnej stanici Margecany1200,0013.07.2017nie je uvedené
1772/2017Košický samosprávny kraj,
Nám. Maratónu mieru 1,
042 66 Košice I.
Zmluva o poskytnutí dotácieZmluva o poskytnutí dotácie250 000,0024.07.201730.09.2018

Faktúry prijaté za máj 2017

DruhFaktúraIČODPHNázovUlicaPSČMestoPrijatáUhradenáSumaPopis1Interne_cislo
F17010058235808705AKOVOTYP s.r.o.Ľanová 8821 01Bratislava4285742857313.57Kovotyp-kartotéka198
F270003049631364501AŽSRTomášikova 27041 50Košice428584285873.09ŽSR-vytýčenie káblových vedení199
F2117046436500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad428584285815.6PVPS-odborné stanovisko200
F101172803335743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany4285842858414.17magna energia-elektrina 5/2017201
F101172803435743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany4285842858694.09magna energia-elektrina-5/2017202
F1702744633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica4285842858200jumes-občerstvenie-beh na Roháčku203
F190057325936599361AVýchodoslovenská distribučná a.s.Mlynská 31042 91Košice428644286459.5VSD-zmena ističa-zberný dvor204
F179599570435763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava42864428641.18telekom-pevná sieť 4/2017205
F879599572135763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava428644286442.73telekom-pevná sieť 4/2017206
F479599573235763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava428644286458.01telekom-pevná sieť 4/2017207
F341538610935763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava428644286457.88telekom-mobilné služby-4/2017208
F679602472735763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava428644286416.24telekom-pevná sieť 4/2017209
F179602471535763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava42864428641.76telekom-pevná sieť 4/2017210
F171136006036179345AVeolia Energia Východné Slovensko,s.r.o.Moldavská cesta 8/A040 11Košice42864428641038.59veolia energia-teplo-4/2017211
F301003661544291809Ainnogy Slovensko s.r.o.Mlynská 31042 91Košice42864428641220innogy-plyn 5/2017212
F270003061531364501AŽSRTomášikova 27041 50Košice4286442864184.73ŽSR-vytýčenie káblov.vedení-parkovisko213
F103170132131659641ABrantner NovaSadova 13052 01Spišská Nová Ves4286442864232.58brantner nova-kontajnery 4/2017214
F202017036531691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy42864428642228.38ekover-komunálny odpad 4/2017215
F202017034731691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy4286442864583.61ekover-kontajnery 4/2017216
F8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 5428714287182.5O2-mobilné služby 4/2017217
F20176848285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice428714287180Odpadservis-služby na úseku ŽP-4/2017218
F970533635697270NORANGE Slovensko, a.s.Prievozská 6/A821 09Bratislava42871428711.08orange-mobilné služby219
F70507731345506NITA AGENTÚRA,s.r.o.831 03Bratislava 3428714287136ita agentúra-požičovné-malý dráčik220
F33017018036172162NCalmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava4287142871276.21calmit-kamenivo-MK železničná221
F105170873435743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany4287142871312.55magna energia-elektrina 4/2017222
F1701090937922190NAsociácia správcov registratúryM.R.Štefánika 310972 71Nováky4287440Asociácia správcov registratúry-školenie223
F17019947426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy428744287423.2sima plus-samozatvárač dverí-knižnica224
F17019847426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy428744287456.6sima plus-pracovný odev225
F17020047426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy4287442874117.9sima plus-pracovné rukavice,materiál die226
F2017003147213159NIP-tech s.r.o.č.358055 52Kojšov428744287459.4Ip-tech-servisné práce-kamery227
F146201736860930APUCHALLA,SLÁVIK partners s.r.o.Kmeťová 24040 01Košice4287442874168puchalla-právne služby-5/2017228
F70520931345506NITA AGENTÚRA,s.r.o.831 03Bratislava 3428744287436ita agentúra požičovné-údolie strat.mrav229
F70521031345506NITA AGENTÚRA,s.r.o.831 03Bratislava 3428744287436ita agentúra-požičovné-snehová kráľovna230
F17002347426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy42874-510.04sima plus-palety-dobropisovaná suma231
F171109244598378AL4T,s.r.o.Turbínová 1/13359831 04Bratislava42885428851496.11L4T-pelety232
F201705631676596ACompeko Trend s.r.o.Štefánikovo námestie 6052 01Spišská Nová Ves428854288548compeko trend-kliešte pre konektor233
F17023147426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy428854288557.32sima plus-silon do kosačiek234
F17023247426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy4288542885767.34sima plus-termohlavice235
F17023047426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy4288542885130.44sima plus-dvere-pivnice MŠ236
F17022947426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy4288542885528.35sima plus-materiál MK Olše237
F17038236646601AA.M.A.SLOVAKIA s.r.o.Priemyselná 272965 01Ladomerská Vieska428854288585.81A.M.A.Slovakia-lanko do kosačiek238
F17025147426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy4288542885104.4Sima plus-hygienické potreby-sála239
F12201735911841ALUSK Medzilaborce,s.ro.Komenského 125068 01Medzilaborce42886428873648Lusk-svietidlá sála240

Faktúry za apríl 2017.xlsx

DruhFaktICODPHNazovUlicaPSCMestoPrijataUhradenaSumaPopis1Interne_cislo
F17036943818030ADD21 s.r.o.č.účtu 4005724225/7500080 05Prešov4282942829740.09DD21-tlač na tlačiarni Xerox133
F101172283435743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany4282942829414.17magna energia-elektrina 4/2017134
F101172283535743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany4282942829694.09magna energia-elektrina 4/2017135
F171105844598378AL4T,s.r.o.Turbínová 1/13359831 04Bratislava42829428291421.48L4T-pelety136
F171136003436179345AVeolia Energia Východné Slovensko,s.r.o.Moldavská cesta 8/A040 11Košice4282942838236.62veolia energia-vyúčtovanie teplo 2016137
F170904135560428NSEZO-Spiš, združenie obcíSadová 13052 01Spišská Nová Ves428294282933Sezo-spiš-členské 2017138
F51740084936500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad42829428297.3PVPS-vodné,stočné-Jarná 57139
F51740501136500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad42829428292.88PVPS-vodné,stočné Olše 75140
F51740501336500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad42829-9.25PVPS-vodné,stočné Olše 75141
F51740692936500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad42829428294.55PVPS-vodné,stočné-olše 74142
F51740160336500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad42829-8.9PVPS-vodné,stočné-Obchodná 7143
F51740501236500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad42829428292.23PVPS-vodné,stočné-Školská 2A-9b.j.144
F202017023031691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy42829428291552.4ekover-kontajnery 3/2017145
F11701334605045NŠpitz Rastislavč. 314055 63Helcmanovce4282942829100špitz-vytýčenie parkoviska pri ŽSR146
F11701434605045NŠpitz Rastislavč. 314055 63Helcmanovce4282942829250špitz-GP cesta Bystré147
F754461200750071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava428324283572cinemart-požičovné-teória tigra,tajný ži148
F754461200350071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava428354283572cinemart-požič.-svetová vojna,peanuts vo149
F1509355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany4283542835347.16ZŠ-strava 3/2017150
F341441210135763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava428354283558.09telekom-mobilné služby 3/2017151
F979501976135763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava428354283545.37telekom-pevná sieť 3/2017152
F279501977535763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava428354283558.01telekom-pevná sieť-3/2017153
F379501975035763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava42835428351.18telekom-pevná sieť 3/2017154
F479504866535763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava428354283516.24telekom-pevná sieť 3/2017155
F279504865035763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava42835428351.76telekom-pevná sieť 3/2017156
F171136004736179345AVeolia Energia Východné Slovensko,s.r.o.Moldavská cesta 8/A040 11Košice42835428351125.72veolia enrergia-teplo 3/2017157
F33017012636172162NCalmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava4283542835467.5calmit-kamenivo-MK Železničná158
F103170097231659641ABrantner NovaSadova 13052 01Spišská Nová Ves4283542835572.42brantner nova-kontajnery 3/2017159
F202017024831691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy42835428352273.76ekover-komunálny odpad 3/2017160
F17013347426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy428354283584.9sima plus-materiál dielňa+nebytové pries161
F17014547426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy428354283524.3sima plus-materiál nebytové-záchranka162
F17014647426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy42835428358sima plus-tryska-striekacia pištoľ163
F17013447426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy4283542835126sima plus-poklop liatinový-MK Železničná164
F301003661544291809Ainnogy Slovensko s.r.o.Mlynská 31042 91Košice42835428351220innogy-zemný plyn-4/2017165
F2017014311821973NJurisDat-M.MedlenOndavská 8821 08Bratislava428354275925jurisDat-predplatné-Škola 2017166
F30201747111259NLukáš Skovajsa-SERVIS PLYNBielidla 26053 04Spišské Podhradie428354283543Servis plyn-izbový regulátor-záchranka167
F754461200850071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava428354283536cinemart-požičovné-kubo a kúzelný meč168
F112201736860930APUCHALLA,SLÁVIK partners s.r.o.Kmeťová 24040 01Košice4284342843168puchalla-právne služby-4/2017169
F27201746129464APKVK-stav,s.r.o.Záhradná 1343/5056 01Gelnica428434284340.63PKVK-oprava kúrenia-záchranka170
F8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 5428434284390.14O2-mobilné služby 3/2017171
F970533635697270NORANGE Slovensko, a.s.Prievozská 6/A821 09Bratislava42843428430.9orange-mobilné služby-zberný dvor172
F105170661735743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany4284342843374.09magna energia-elektrina 3/2017173
F33017014836172162NCalmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava4284942849118.15calmit-kamenivo-Železničná174
F20170271177474ADobrovoľná požiarna ochrana SRKutuzovova 17831 03Bratislava4284942849500DPO SR-školné-základná príprava has.jed.175
F754461201050071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava428494284936cinemart-požičovné-perfektný deň176
F754461200950071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava428494284972cinemart-požičovné-dánske dievča,škatuli177
F144631367NEmiliy s.r.o.Železničná 92/20055 01Margecany4284942849142.5emiliy-farba-Avia,prechod pre chodcov178
F20173548285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice428494284980odpadservis-služby na úseku ŽP-3/2017179
F51740199336500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad4284942849-0.59PVPS-vodné,stočné-Školská 2-NP180
F51711708736500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad428494285040.66PVPS-stočné-školská 2-NP181
F51740638936500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad4284942849-1.98PVPS-vodné,stočné-śkolská 2-13b.j.182
F51711708936500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad4284942850486.01PVPS-vodné,stočné-školská 2-13b.j.183
F51711708836500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad4284942849-1.14PVPS-vodné,stočné-olše 74184
F51711761036500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad428494285049.97PVPS-stočné-olše 74185
F51740411736500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad4284942849-0.55PVPS-vodné,stočné-Partizánska 30186
F51711708536500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad428494285049.68PVPS-vodné,stočné-Partizánska 30187
F51740526836500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad4284942849-0.14PVPS-vodné,stočné-obchodná 6188
F51711708636500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad4284942850324.68PVPS-vodné,stočné-obchodná 6189
F51711708836500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad4284942850585.35PVPS-vodné,stočné-jarná 57190
F51711708336500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad4284942850480.38PVPS-vodné,stočné-obchodná 7191
F51711761136500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad4284942850253.61PVPS-vodné,stočné-olše 74192
F51711761436500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad428494285049.97PVPS-stočné-olše 75193
F51711761236500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad4284942850169.96PVPS-vodné,stočné-olše 75194
F51711761336500968APodtatranská vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad4284942850146.41PVPS-vodné,stočné-školská 2A-9b.j.195
F11702034605045NŠpitz Rastislavč. 314055 63Helcmanovce42851428512910Špitz-zameranie-lokalita pod Hôrou196
F2017002547213159NIP-tech s.r.o.č.358055 52Kojšov4285342857224.38IP-tech oprava kamerového systému197

Faktúry prijaté marec 2017

DruhFaktICODPHNazovUlicaPSCMestoPrijataUhradenaSumaPopis1Interne_cislo
F17004847426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy427954279539.54sima plus-pracovný odev+rukavice-dielňa83
F11700634605045NŠpitz Rastislavč. 314055 63Helcmanovce4279542795400Špitz-polohopis a výškopis-parkov.miesta84
F2017001231268650NRVC KošiceHlavná 68040 01Košice42795427956RVC-pracovný materiál85
F1201717149860NTJ Lokomotíva MargecanyOlše 507055 01Margecany427954279590TJ lokomotíva Margecany-preprava súboru86
F920000347931364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava4279542795109.7ŽSR-meranie teplotných polí-Školská 2A87
F17270229131666108AIFOSOFT s.r.o.Sabinovská 36080 01Prešov4279542795186.47Ifosoft-update programového vybavenia88
F201700646187821NELZEMA,s.r.o.Moyzesova 36040 01Košice4279542795139.4Elzema-elektroinštalačné práce-Olše 7589
F17000748296007NAnna Hicárová HiXARŽelezničná 91/19055 01Margecany42801428012.5Hicárová-fotorám-matrika90
F341343548635763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava428034280357.34telekom-mobilné služby91
F179407839235763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava428034280325.67telekom-pevná sieť-internet92
F779407841335763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava428034280316.24telkom-pevná sieť-internet93
F779404945935763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava42803428031.18telekom-pevná sieť-internet94
F879404947235763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava428034280340.03telekom-pevná sieť95
F479404948335763469ASlovak TelekomBajkalská 28825 13Bratislava428034280358.15telekom-pevná sieť96
F301003661544291809Ainnogy Slovensko s.r.o.Mlynská 31042 91Košice42803428031220innogy-plyn 3/201797
F2017948285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice428034280380odpadservis-služby na úseku ŽP98
F171136002136179345AVeolia Energia Východné Slovensko,s.r.o.Moldavská cesta 8/A040 11Košice42803428031342.1veolia energia-teplo 2/201799
F5201740110460NPetrík Václav - EGRybničná496055 61Jaklovce4280342803180petrík-PD -tunel, za ihriskom100
F156000341942272360NCentrum polygrafických služiebSklabinská 1831 06Bratislava428034280334.37centrum polygrafických služieb-tlačivá101
F202017012931691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy42803428031894.86ekover-odvoz KO-2/2017102
F16171010736179345AVeolia Energia Východné Slovensko,s.r.o.Moldavská cesta 8/A040 11Košice4280842808168.82veolia energia-vyúčtovanie Olše 74,75103
F754461200450071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava428084280872cinemart-požičovné-ocko je doma,koralína104
F201701937178091NKoňak Ambróz Mgr.Banícka 2/34052 01Spišská Nová Ves4280842808180koňak-služby technika PO105
F17008647426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy4280842808551.15sima plus-materiál dielňa,OcÚ106
F79201736860930APUCHALLA,SLÁVIK partners s.r.o.Kmeťová 24040 01Košice4280842808168puchalla-právne služby-3/2017107
F8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 5428084280883.2O2-mobilné služby-2/2017108
F101171873035743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany4280842808414.17magna energia-elektrina-3/2017109
F101171873135743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany4280842808694.09mangna energia-elektrina-3/2017110
F303201732565151NDOMPROJEKTHlavná 64044 13Valaliky42808428083800domprojekt-projekt-rozšírenie kapac.ZŠMŠ111
F1710003244929234ATRIK design s.r.o.Hlavná 13053 42Krompachy4281442814133.8trik design-tabule-ihrisko,ružín112
F317010000535730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava428144281436continental-požičovné-vianočná koleda113
F317010000735730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava428144281436continental-požičovné-vtáčí úlet114
F317010001035730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava428144281436continental-požičovné-zlo nikdy nespí115
F317010001135730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava428144281436continental-požičovné-v tajných hlbinách116
F970533635697270NORANGE Slovensko, a.s.Prievozská 6/A821 09Bratislava42814428140.24orange-mobilné služby117
F1505355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany4281442814287.76ZŠ-strava-2/2017118
F105170403335743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany4281442814270.12magna energia-elektrina-2/2017119
F17037636607959AVzdelávacie stredisko,s.r.oClementisova 5040 01Košice4281542815324vzdelávacie stredisko-kurz-rýpadlá120
F17001045633681ABD Plus, s.r.o.Maurerova 11053 42Krompachy42815428155539.8DB plus-zámková dlažba-MK Železničná121
F17010547426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy4281542815384Sima plus-miešačka agrimotor B190 LS122
F201700535412194NDISTA PROJEKT Ing. Janka DunajskáŠrobárova 2682/50058 01Poprad4281542815680Dista projekt-PD-parkovacie plochy-ŽS123
F754461200550071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava428154281572Cinemart-požičovné-marťan,mimoni124
F10179535804751AINTERLUX Lighting spol. s r.o.Tomášikova 30821 01Bratislava428164281674.4Interlux-žiarivky-kinosála125
F2017645404585NFatľa Ján Mgr.Vl.Clementisa 1211/14050 01Revúca4281842818210Fatľa-prehliadka dets. ihriska,fitpark126
F17001145633681ABD Plus, s.r.o.Maurerova 11053 42Krompachy4281842818585.41BD plus-palety-zámková dlažba127
F170557517310598ASLOVGRAMJakubovo nám.14813 48Bratislava428184281838.5slovgram-poplatky MR 2017128
F17200313531666108AIFOSOFT s.r.o.Sabinovská 36080 01Prešov428224282236.54Ifosoft-inštalácia V17.01129
F754461200650071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava428224282272cinemart-požičovné-stratené dievča,lorax130
F2017030445243956AWinks s.r.o.Čajkovského 14080 05Prešov4282442824288winks-energetické hodnot.-Školská 2,2A131
F502468026335950226AInternet Mall Slovakia,s.r.o.Galvaniho 6821 04Bratislava - Ružinov428254280910.87Internet mall slovakia-vlhkomer-sklad CO132
Faktúry prijaté marec 2017

Faktúry prijaté za február 2017

Faktúry prijaté za február 2017
FaktIČODPHNázovUlicaPSČMestoPrijatáUhradenáSumaPopis1Interne_cislo
20171143607110NJanoš PeterSNP 456/104053 42Krompachy02/02/201702/02/2017600Janoš-kancelárske stoly31
1701036600971AMAPOX s.r.o.Partiznska 30055 01Margecany01/02/201701/02/201793.53Mapox-materiál-dielňa32
1701136600971AMAPOX s.r.o.Partiznska 30055 01Margecany01/02/201701/02/201735.65Mapox-materiál-Ocú-kancelária č.10433
10173635804751AINTERLUX Lighting spol. s r.o.Tomášikova 30821 01Bratislava02/02/201702/02/201717.5Interlux-žiarovky Osram 650W34
17008843818030ADD21 s.r.o.č.účtu 4005724225/7500080 05Prešov06/02/201706/02/2017472.82DD21-tlač-tlačiareň xerox 722535
341246097735763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava06/02/201706/02/201759.94telekom-mobilné služby-1/201736
579308523435763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava06/02/201706/02/201746.91telekom-pevná sieť 1/201737
179308524535763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava06/02/201706/02/201758.01telekom-pevná sieť 1/201738
279308521335763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava06/02/201706/02/20171.18telekom-internet prstup 1/201739
301003661544291809Ainnogy Slovensko s.r.o.Mlynsk 31042 91Košice06/02/201706/02/20171220innogy-plyn-2/201740
51710420536500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad06/02/201706/02/2017106.8PVPS-školská 2-vodné,stočné41
51710420636500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad06/02/201706/02/201717.83PVPS-vodné,stočné-školská 2-13 b.j.42
301739035336391000ADOXX-Stravn lstky,spol.s r.o.Klov 356010 01Žilina06/02/201706/02/2017683.2DOXX-stravn lstky43
20171721NAJFA+AVIS s.r.o.Klemensova 34010 01Žilina06/02/201713/01/201749.5ajfa-avis-publukácia-čo má vedieť mzdová44
1501355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany08/02/201708/02/2017211.2ZŠ-strava-1/201745
779311570035763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava08/02/201708/02/201716.24telekom-internet prstup-1/201746
479311567935763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava08/02/201708/02/20171.76telekom-prstup internet 1/201747
17002947426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy08/02/201708/02/2017598.93Sima plus-materiál-kancelária č.10448
20171034905049NPlynoservisč.296082 03Ličartovce08/02/201708/02/2017199.2plynoservis-oprava kotla-Jarn 5749
16066247426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy08/02/201706/02/201716.96sima plus-pracovn nohavice-reklamacia50
202017002631691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy14/02/201714/02/20171981.9ekover-komunl-1/201751
103170026931659641ABrantner NovaSadova 13052 01Spišská Nová Ves14/02/201714/02/2017402.5brantner nova-kontajnery-1/201752
201700235412194NDISTA PROJEKT Ing. Janka DunajskŠrobárova 2682/50058 01Poprad14/02/201714/02/2017250Dunajská-štúdia-plocha pri ŽS-parkoviská53
2017011135886609ALEDAS s.r.o.Mokráň Záhon 2821 02Bratislava14/02/201714/02/2017598.8LEDAS-VO-zateplenie Oc54
171136000836,179,345AVeolia Energia Vchodn Slovensko,s.r.o.Moldavsk cesta 8/A040 11Košice14/02/201714/02/20171642.06veolia energia-teplo-1/201755
2017748285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice14/02/201714/02/201780odpadservis-služby na úseku ŽP-1/201756
33017003736172162NCalmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava14/02/201714/02/201796.65calmit-posypov materil57
2171102971178454NSlovensk ochrann zvzRastislavova 3821 08Bratislava14/02/201714/02/201719.2SOZA-poplatky-ples58
17015536607959AVzdelvacie stredisko,s.r.oClementisova 5040 01Košice14/02/201714/02/2017576Vzdelávacie stredisko-školenie-plošina59
51710576036500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad14/02/201714/02/2017170.62PVPS-vodné,stočné-Olše 7460
51710575936500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad14/02/201714/02/201739.16PVPSzrážky-Olše 7461
51710576336500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad14/02/201714/02/201747.27PVPS-zrážky-Olše 7562
51710576136500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad14/02/201714/02/2017135.68PVPS-vodné,stočné-Olše 7563
51710576236500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad14/02/201714/02/2017120.66PVPS-vodné,stočné-Školská 2A64
2017007536576875NUMP SK,s.r.o.Popradsk 68040 11Košice14/02/201714/02/201778UMP Sk-informáčná brožúra65
17003847426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy14/02/201714/02/2017131.28simaplus-hygienick potreby-sla66
8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 514/02/201714/02/201782.5O2-mobilné služby-1/201767
717040111717335345NSlovensk pozemkov fondBdkova 36817 15Bratislava14/02/201714/02/201735.96SPF-njom-zmluva P40652/11.00 rok 201768
105170075035743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany14/02/201716/02/2017557.65magna energia-elektrina 1/201769
101171000635743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany14/02/201716/02/2017555.12magna energia-elektrina 2/201770
101171000735743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany14/02/201716/02/20171002.09Magna energia-elektrina 2/201771
17016236607959AVzdelvacie stredisko,s.r.oClementisova 5040 01Košice14/02/201714/02/201784Vzdelávacie str.-školenie-ekektrotechnik72
970533635697270NORANGE Slovensko, a.s.Prievozsk 6/A821 09Bratislava17/02/201717/02/20170.18orange-mobilné služby73
754461200150071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava17/02/201717/02/201796cinemArt-požičovné-zmŕtvychvst.,mamutí74
754461200250071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava17/02/201717/02/201748cinemart-požičovné-konečne doma75
156000339242272360NCentrum polygrafických služiebSklabinsk 1831 06Bratislava22/02/201721/02/201756.46Centrum polygraf.služieb-tlačivá-matrika76
174310029535790253APETIT PRESS, a. s.Letn 47040 01Košice22/02/201721/02/2017128.4Petit press-inzercia-predaj RD77
2017000446346040NGmuca Jn-GMC elektroČordáková 1230/15040 23Košice-Sidlisko KVP22/02/201723/02/2017760.36Gmuca-elektrický vrátnik-Olše 75-FO78
2017000346346040NGmuca Jn-GMC elektroČordáková 1230/15040 23Košice-Sidlisko KVP22/02/201723/02/2017760.36Gmuca-elektrický vrátnik-Olše 74-FO79
2017000646346040NGmuca Jn-GMC elektroČordáková 1230/15040 23Košice-Sidlisko KVP22/02/201723/02/201757.6gmuca-čip.kľúče-Olše 75-FO80
2017000746346040NGmuca Jn-GMC elektroČordáková 1230/15040 23Košice-Sidlisko KVP22/02/201723/02/201757.6gmuca-čip.kľúče-olše 74-FO81
1701244633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica27/02/201727/02/2017217.1Jumes-pohre-sla82

Faktúry prijaté za január 2017

Faktúry prijaté za január 2017
FaktIČODPHNázovUlicaPSČMestoPrijatáUhradenáSumaPopis1Interne_cislo
3201736860930APUCHALLA,SLVIK partners s.r.o.Kmeťová 24040 01Košice20/01/201720/01/2017168Puchalla-právne služby-1/20171
2017000547213159NIP-tech s.r.o.č.358055 52Kojšov20/01/201720/01/201720.3Ip-tech-extern box-starosta2
217010000236006858ABONTONFILM a.s.Na vrtkach 1F841 01Bratislava20/01/201720/01/201736bontonfilm-požičovné-ľadová sezóna3
2701200230812976AAsocicia slovenskch filmovch klubovBrnianska 33811 04Bratislava20/01/201704/01/201790Asoc.slov.film.klubov-požičovné-1/20174
17000647426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy20/01/201720/01/201747.95sima plus-pracovn odev-par.545
33017000936172162NCalmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava20/01/201720/01/2017294.39calmit-posypov materil6
101170497035743565AMAGMA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany24/01/201724/01/20171003.69magma energia-elektrina 1/20177
101170496935743565AMAGMA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany24/01/201724/01/2017555.45magma energia-elektrina 1/20178
755005604131364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava24/01/201724/01/201757.44ŽSR-prenájom pozemku9
275001537731364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava24/01/201724/01/201750.26ŽSR-prenájom pozemku10
275001538031364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava24/01/201724/01/2017347.69ŽSR-prenájom pozemku11
275001535731364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava24/01/201724/01/2017119.65ŽSR-prenájom pozemku12
17002047426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy30/01/201730/01/201749.5sima plus-pracovn odev-par.5413
301003661544291809Ainnogy Slovensko s.r.o.Mlynsk 31042 91Košice30/01/201730/01/20172683.74innogy-plyn 2016-vyúčtovanie14
22017NKolbask Jana Ing.Zhradn 11056 01Gelnica30/01/201730/01/2017250kolbaska-znalecký posudok-RD s.č.40615
17270147031666108AIFOSOFT s.r.o.Sabinovsk 36080 01Prešov30/01/201730/01/201766.72ifosoft-update mzdy V17.0116
970533635697270NORANGE Slovensko, a.s.Prievozsk 6/A821 09Bratislava30/01/201726/01/20170.38orange-mobilné služby17
970533635697270NORANGE Slovensko, a.s.Prievozsk 6/A821 09Bratislava30/01/201726/01/20170.6orange-mobilné služby18
970533635697270NORANGE Slovensko, a.s.Prievozsk 6/A821 09Bratislava30/01/201726/01/20176.05orange-mobilné služby19
970533635697270NORANGE Slovensko, a.s.Prievozsk 6/A821 09Bratislava30/01/201726/01/2017-10.64orange-mobilné služby20
970533635697270NORANGE Slovensko, a.s.Prievozsk 6/A821 09Bratislava30/01/201726/01/2017-15.97orange-mobilné služby21
51710184336500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad30/01/201730/01/2017608.36PVPS-vodné,stočné,zrážky-obchodná 722
51710184736500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad30/01/201730/01/2017803.76PVPS-vodné,stočné,zrážky-Jarná 5723
51710184636500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad30/01/201730/01/2017121.09PVPS-vodné,stočné,zrážky-obchodná 624
51710184536500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad30/01/201730/01/201771.14PVPS-vodné,stočné,zrážky-partizánska 3025
2171101428178454NSlovensk ochrann zvzRastislavova 3821 08Bratislava30/01/201730/01/201714.28SOZA-poplatky SOZA26
17200115731666108AIFOSOFT s.r.o.Sabinovsk 36080 01Prešov30/01/201730/01/201710.38ifosoft-inštalácia-mzdy V17.0127
403171002831659641ABrantner NovaSadova 13052 01Spišská Nová Ves30/01/201730/01/2017250brantner nova-servisn prehliad.citroen28
5570024458162957NIVESČs.armády 20041 18Košice30/01/201720/01/201725.09ives-služba tech.podpory-matrika29
17007162957NIVESČs.armády 20041 18Košice30/01/201720/01/201739.04Mapox-materiál dielňa30

Objednávky vystavené za máj 2017

DruhObjcICODPHNazovUlicaPSCMestoVyhotovenaDodanaSumaZmluvaVybavujeFunkciaPopis1Obdobie: 2017, IFOsoft
2147426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy428574287256.6Hricko Pavolsima plus-pracovný odev
2247426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy42884429121732.42Magda Jozef Ing.Sima plus-merače tepla a vody-bytové dom

Objednávky vystavené za apríl 2017

DruhObjcICODPHNazovUlicaPSCMestoVyhotovenaDodanaSumaZmluvaVybavujeFunkciaPopis1Obdobie: 2017, IFOsoft
2034605045NŠpitz Rastislavč. 314055 63Helcmanovce42837428522910Magda Jozef Ing.Špitz-geodet.služby-pod Hôrou

Objednávky vystavené za marec 2017

DruhObjcICODPHNazovUlicaPSCMestoVyhotovenaDodanaSumaZmluvaVybavujeFunkciaPopis1Obdobie: 2017, IFOsoft
1544685971AEasy art s.r.o.Bernolákova 4080 01Prešov427971080Žoldáková IvetaEasy art-vystúp.Andera z Košic-Dni obce
1648318337NALITERA s.r.o.Bratislavská 955/22A900 44Tomášov428114000Žoldáková IvetaALITERA-vystúpenieSmatanová-dni obce
1735911841ALUSK Medzilaborce,s.ro.Komenského 125068 01Medzilaborce428113648Magda Jozef Ing.Lusk Medzilaborce-svietidlá-sála
1847426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy4281142826384Hricko PavolSima plus-miešačka 190l
1941477308NHandlovská JadrankaPodtatranského 8811 05Bratislava4281142931450Žoldáková IvetaHandlovská Jadranka-vystúpenie-dni obce
Objednávky vystavené za marec 2017

Vystavené objednávky za február 2017

Vystavené objednávky za mesiac február 2017
ObjcIČODPHNázovUlicaPSČMestoVyhotovenáDodanáSumaZmluvaVybavujeFunkciaPopis1Obdobie: 2017, IFOsoft
842272360NCentrum polygrafických služiebSklabinsk 1831 06Bratislava01/02/201716/02/2017Kaľavská Jarmilacentrum polyg.služieb-tlačivá-matrika
947426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy01/02/201716/02/2017600Petrik Igor Ing.Starosta obcesima plus -materiál-kancelária č.104
1034905049NPlynoservisč.296082 03Ličartovce02/02/2017Petrik Igor Ing.Starosta obceplynoservis-oprava kotla-jarn 57
1132565151NDOMPROJEKTHlavn 64044 13Valaliky09/02/20173800Petrik Igor Ing.Starosta obceDomprojekt-zmena projektu-ZŠ s MŠ
1246346040NGmuca Jn-GMC elektroČordáková 1230/15040 23Košice-Sidlisko KVP09/02/20171520.72Hricko PavolGmuca-elektrický vrátnik-olše 74,75
1346346040NGmuca Jn-GMC elektroČordáková 1230/15040 23Košice-Sidlisko KVP09/02/2017115.2Hricko Pavolgmuca-kľúče s čipom-Olše 74 a 75
1444598378AL4T,s.r.o.Turbnov 1/13359831 04Bratislava24/02/20173553.88Magda Jozef Ing.L4T-pelety

Vystavené objednávky za január 2017

Vystavené objednávky za január 2017
ObjcIČODPHNázovUlicaPSČMestoVyhotovenáDodanáSumaZmluvaVybavujeFunkciaPopis1Obdobie: 2017, IFOsoft
1NKolbask Jana Ing.Zhradn 11056 01Gelnica11/01/2017250Petrik Igor Ing.Starosta obceKolbaska-znalecký posudook-RD s.č.406
247213159NIP-tech s.r.o.č.358055 52Kojšov11/01/201726/01/201725Petrik Igor Ing.Starosta obceIp-tech-extern box
347426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy11/01/201726/01/201747.95Hricko Pavolsima plus-pracovn odev
431364501NŽSR,BratislavaHviezdoslavova 31010 02Žilina20/01/2017109.7Petrik Igor Ing.Starosta obceŽSR-meranie teplotných polí-Školská 2A
547426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy20/01/201731/01/201749.5Hricko Pavolsima plus-pracovn odev a obuv-par.54
636600971AMAPOX s.r.o.Partiznska 30055 01Margecany20/01/201750Hricko Pavolmapox-materiál-dielňa
743607110NJanoš PeterSNP 456/104053 42Krompachy20/01/201704/02/2017600Hricko PavolJanoš-kancelárske stoly