2017

Zmluvy 2017

Číslo zmluvyZmluvná stranaNázov zmluvyPredmetCena vrátane DPHDátum zverejneniaDátum platnosti do
N20160127055D03Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 6, 814 55 Bratislava
Dodatok k Zmluve o spolupráciDodatok k Zmluve o spolupráci - Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby0,0014.01.2017nie je uvedené
Marián Richnavský, Hlinná 157/22, 055 01 Margecany
Zmluva o opakovanom nájme bytuZmluva o opakovanom nájme bytu č. 3 - 9 BJ Školská 2A31.01.201731.01.2020
Marcela Kipikašová,
Okružná 423, 055 61 Jaklovce
Zmluva o opakovanom nájme bytuZmluva o opakovanom nájme bytu č. 5 - 9 BJ Školská 2A31.01.201731.01.2020
Antónia Engeľová,
Školská 594/2A, 055 01 Obec Margecany
Zmluva o opakovanom nájme bytuZmluva o opakovanom nájme bytu č. 6 - 9 BJ Školská 2A31.01.201731.01.2020
MUDr. Vasilisa Borodáčová, Májová 744/30, 068 01 MadzilaborceZmluva o lekárskej posudkovej činnostiZmluva o lekárskej posudkovej činnosti31.01.2017neurčito
0058-PRB/2016/ZMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Záložná zmluvaZriadenie záložného práva k bytom a pozemku v rámci stavby Nadstavba 13 BJ Margecany013.02.2017neuvedený
ODPADservis s.r.o.
Němcovej 4
040 01 Košice
Zmluva o poskytovaní služieb
na úseku životného prostredia a ochrany zdravia
Zmluva o poskytovaní služieb na úseku životného prostredia a ochrany zdravia 201796015.02.201715.02.2018
Michaela Šimšajová
053 51 Richnava, č. 235
Dodatok k zmluve o nájmeDodatok Šimšajová Michaela20.02.2017do konca platnosti zmluvy
Milan Čuchran
Veľký Folkmar 325
Dodatok k zmluve o nájmeDodatok Čuchran Milan20.02.2017do konca platnosti zmluvy
Z20174626_ZL4T, s. r. o.
Sídlo: Turbínová 1/13359, 83104 Bratislava
Rámcová dohoda č. Z20174626_ZDodanie drevných peliet pre kotolňu1050021.02.201713.02.2018
00200/2017/OSM-04110Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 KošiceNájomná zmluvanájom časti pozemku reg . C KN parcela číslo 2256/4 o výmere 90,50 m2, kat. územie Margecany1021.02.201718.02.2027
MAMEX s.r.o. č. 187, 055 51 Veľký FolkmarUkončenie nájmuMamex ukončenie nájmu28.02.2017
dodatok č.2 k dohode č.42/§50j/NS 2016Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
Odborárov 53, 05221 Spišská Nová Ves
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevkuDodatok k dohode o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti19 675,8001.03.2017nie je uvedené
dodatok č.1 k dohode č. 43/§ 52/2016Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
Odborárov 53,
05221 Spišská Nová Ves
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevkudodatok č.1 k dohode č. 43-§ 52-20164 180,6801.03.2017nie je uvedené
1665/2017Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Košice, Komenského 52,
041 26 Košice
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu SR na rok 2017Financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality9 900,0014.03.2017do konečného zúčtovania dotácie so štátnym rozpočtom
Mgr. Silvia Komorová,
Štítová 2,
040 01 Košice
Kúpna zmluvaPredaj pozemku C KN č. 128/2093 159,0020.04.2017nie je uvedené
Mgr. Ján Labuda, Bystrá 381/27, 055 01 Margecany,
Vlasta Žondorová, Talinská 2389/10, 040 12 Košice
Kúpna zmluvaOdpredaj parcely E KN č. 2253/202 a časť parcely E KN č. 70824/2128,124.04.2017nie je uvedené
Bc. Ladislav Glovčík a manž. Ing. Emília Glovčíková, rod. Halcinová, Školská 139/9, 055 01 Margecany, SRKúpna zmluvaPriamy predaj dom s. č. 406 s príslušenstvom, parcela C KN č. 580/38 a 580/9537 210,0026.04.2017nie je uvedené
Wolimex s.r.o.,
Stöcklova 19,
085 01 Bardejov
Zmluva o dieloZmluva o dielo - Zateplenie budovy obecného úradu v obci Margecany396 961,5828.04.2017nie je uvedené
4/2017/§54-ŠnZÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
Odborárov 53, 05221 Spišská Nová Ves
Dohoda o poskytnutí príspevkuVytvorenie pracovného miesta v rámci národného projektu Šanca na zamestnanie5 309,6829.04.2017nie je uvedené
Prima Banka Slovensko a.s.Zmluva o grantovom účteZmluva o grantovom účte23.05.2017nie je uvedené
MK-4192/2017/3.2Ministerstvo kultúry SR
Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-4192/2017/3.2Poskytnutie dotácie - kultúrne poukazy0,0026.05.201731.12.2017
Blažovský Stanislav, Tehelná 3, 05601 GelnicaZmluva o nájme bytuZmluva o nájme byt č. 12 Blažovský Stanislav31.05.201731.05.2020
Jusko Ján, Ďumbierska 13, 04001 KošiceZmluva o nájme bytuZmluva o nájme_byt č. 1 Jusko Ján31.05.201731.05.2020
17/44/054/44Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
Odborárov 53, 05221 Spišská Nová Ves
Dohoda o poskytnutí príspevkuVytvorenie pracovného miesta v rámci národného projektu Cesta z kruhu nezamestnanosti8 365,0501.06.2017nie je uvedené
101/2017/§54-PZÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
Odborárov 53, 05221 Spišská Nová Ves
Dohoda o poskytnutí príspevkuVytvorenie pracovného miesta v rámci národného projektu Praxou k zamestnaniu5 579,8701.06.2017nie je uvedené
Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13
052 01 Spišská Nová Ves
Kúpno predajná zmluvaKúpno predajná zmluva30015.06.2017
ŽSR, Klemensová 8, 813 61 BratislavaNájomná zmluvaŽSR náj. zml. parkoviská pri stavebninách 2017164,6028.06.201722.06.2047
1/2017MTH INTEGRA s.r.o., Olše 397/10,
055 01 Margecany
Zmluva o dieloZmluva o dielo - Využitie vody pre verejnú zeleň7364,0029.06.201715.10.2017
138/2017/§54-PZÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
Odborárov 53, 05221 Spišská Nová Ves
Dohoda o poskytnutí príspevkuDohoda o poskytnutí príspevku v rámci národného projektu Praxou k zamestnaniu5 579,87 €01.07.2017nie je uvedené
MARBU VO - poradenstvo s.r.o., Bratislavská 1617/27,
040 01 Košice
Mandátna zmluvaZabezpečenie procesu verejného obstarávania pre projekt "Plochy pre statickú dopravu pri železničnej stanici Margecany1200,0013.07.2017nie je uvedené
1772/2017Košický samosprávny kraj,
Nám. Maratónu mieru 1,
042 66 Košice I.
Zmluva o poskytnutí dotácieZmluva o poskytnutí dotácie250 000,0024.07.201730.09.2018
3/§54/2017/NP/Šanca pre mladýchÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
Odborárov 53, 05221 Spišská Nová Ves
dohoda o poskytnutí príspevkudohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Šanca pre mladých“5 543,9329.07.2017nie je uvedené
17-420-03774Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava–Staré Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-420-03774Realizáciu Projektu s názvom Ľudové piesne z Margecian - zachovanie a prezentácia2 000,0009.08.2017nie je uvedené
2405681230Generali Poisťovňa, a. s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
Poistenie majetku a zodpovednosti za škoduPoistná zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu - poistenie strojov a strojných zariadení (štiepkovač, čelný nakladač)145,96 10.08.2017neurčito
17-513-02562Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava–Staré MestoZmluva o poskytnutí finančných prostriedkovrealizácia Projektu s názvom KNIHA AKO STUDNICA ZÁŽITKOV A VEDOMOSTÍ1 000,0015.08.2017nie je uvedené
Mgr. Jakub Horváth
Slovinská 8
053 42 Krompachy
Príkazná zmluvaPríkazná zmluva200,0030.08.2017
26/§50j/NS 2017/NP PZ VAOTP-3Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
Odborárov 53, 05221 Spišská Nová Ves
dohoda o poskytnutí príspevkudohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti4 372,29 €31.08.2017nie je uvedené
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o.,
Moldavská cesta 8/A,
040 11 Košice
Kúpna zmluvaKúpna zmluva - kotolňa v prevádzke stará MŠ Margecany, Školská 135/218 721,3704.09.2017nie je uvedené
172017DD21 s.r.o.,
Švábska 107,
080 05 Prešov
Servisná zmluvaZmluva o údržbe a servise multifunkčného zariadeniapodľa cenníka05.09.201706.09.2022
2017/089/15492Xerox limited o.z.,
Digital Park II,
Einsteinova 23,
851 01 Bratislava
Nájomná zmluvanajomna zmluva xerox6 402,1405.09.201731.08.2021
71/POD-74/17Slovenská agentúra životného prostredia,
Tajovského 28,
975 90 Banská Bystrica
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fonduZmluva o poskytnutí podpory z EF v rámci Programu obnovy dediny na projekt Využitie vody pre verejnú zeleň5 000,0006.09.201730.11.2017
183/09/2017/SNVKošický samosprávny kraj,
Námestie Maratónu mieru 1,
042 66 Košice
Nájomná zmluvaPrenájom časti parcely registra „C“ KN č. 756 v k. ú. Margecany za účelom realizácie stavby Plochy pre statickú dopravu1,0014.09.2017neurčito
4101591443Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaZmluva o dodávke plynuzmluva o dodávke plynu - kotolňa, polyfunkčná budova Školská 135podľa cenníka14.09.2017neurčito
Mgr. Michal Uličný, Dlhá 26, Margecany a Ing. Veronika Čarnoká, Bystrá 17, MargecanyZmluva o opakovanom nájme bytuZmluva o opakovanom nájme bytu25.09.201730.9.2020
4419004677Komunálna poisťovňa a.s. VIG,
Štefánikova 17,
811 05 Bratislava
Poistná zmluvaPoistná zmluva - Verejné osvetlenie89,1728.09.2017 neurčito
Prima banka Slovensko a.s.,
Hodžova 11,
010 11 Žilina,
Zmluva o grantovom účtezmluva o grantovom účtepodľa cenníka17.10.2017nie je uvedené
AV Audit s.r.o.
Karpatská 16
Sp. Nová Ves
Zmluva - audítorské službyZmluva auditorské služby70018.10.2017
ELT Management Company Slovakia s.r.o. Vajnorská 171/A, 83104 BratislavaZmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívného systému ELTMAZmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta10.11.2017neurčito
IROP-Z-302021H675-221-10Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičová 12, 812 66 Bratislava
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021H675-221-10https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3207663&l=sk23710022.11.201731.12.2028

DruhFaktraIČODPHNzovUlicaPSČMestoPrijatUhradenSumaPopisObjednvkaZmluvaInterné číslo
F3201736860930APUCHALLA,SLVIK partners s.r.o.Kmeťová 24040 01Košice01/20/201701/20/2017168Puchalla-právne služby-1/20171
F2017000547213159NIP-tech s.r.o.č.358055 52Kojšov01/20/201701/20/201720.3Ip-tech-extern box-starosta2
F217010000236006858ABONTONFILM a.s.Na vrtkach 1F841 01Bratislava01/20/201701/20/201736bontonfilm-požičovné-ľadová sezóna3
F2701200230812976AAsocicia slovenskch filmovch klubovBrnianska 33811 04Bratislava01/20/201701/04/201790Asoc.slov.film.klubov-požičovné-1/20174
F17000647426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy01/20/201701/20/201747.95sima plus-pracovn odev-par.545
F33017000936172162NCalmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava01/20/201701/20/2017294.39calmit-posypov materil6
F101170497035743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany01/24/201701/24/20171003.69magma energia-elektrina 1/20177
F101170496935743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany01/24/201701/24/2017555.45magma energia-elektrina 1/20178
F755005604131364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava01/24/201701/24/201757.44ŽSR-prenájom pozemku9
F275001537731364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava01/24/201701/24/201750.26ŽSR-prenájom pozemku10
F275001538031364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava01/24/201701/24/2017347.69ŽSR-prenájom pozemku11
F275001535731364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava01/24/201701/24/2017119.65ŽSR-prenájom pozemku12
F17002047426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy01/30/201701/30/201749.5sima plus-pracovn odev-par.5413
F301003661544291809Ainnogy Slovensko s.r.o.Mlynsk 31042 91Košice01/30/201701/30/20172683.74innogy-plyn 2016-vyúčtovanie14
F22017NKolbask Jana Ing.Zhradn 11056 01Gelnica01/30/201701/30/2017250kolbaska-znalecký posudok-RD s.č.40615
F17270147031666108AIFOSOFT s.r.o.Sabinovsk 36080 01Prešov01/30/201701/30/201766.72ifosoft-update mzdy V17.0116
F970533635697270NORANGE Slovensko, a.s.Prievozsk 6/A821 09Bratislava01/30/201701/26/20170.38orange-mobilné služby17
F970533635697270NORANGE Slovensko, a.s.Prievozsk 6/A821 09Bratislava01/30/201701/26/20170.6orange-mobilné služby18
F970533635697270NORANGE Slovensko, a.s.Prievozsk 6/A821 09Bratislava01/30/201701/26/20176.05orange-mobilné služby19
F970533635697270NORANGE Slovensko, a.s.Prievozsk 6/A821 09Bratislava01/30/201701/26/2017-10.64orange-mobilné služby20
F970533635697270NORANGE Slovensko, a.s.Prievozsk 6/A821 09Bratislava01/30/201701/26/2017-15.97orange-mobilné služby21
F51710184336500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad01/30/201701/30/2017608.36PVPS-vodné,stočné,zrážky-obchodná 722
F51710184736500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad01/30/201701/30/2017803.76PVPS-vodné,stočné,zrážky-Jarná 5723
F51710184636500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad01/30/201701/30/2017121.09PVPS-vodné,stočné,zrážky-obchodná 624
F51710184536500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad01/30/201701/30/201771.14PVPS-vodné,stočné,zrážky-partizánska 3025
F2171101428178454NSlovensk ochrann zvzRastislavova 3821 08Bratislava01/30/201701/30/201714.28SOZA-poplatky SOZA26
F17200115731666108AIFOSOFT s.r.o.Sabinovsk 36080 01Prešov01/30/201701/30/201710.38ifosoft-inštalácia-mzdy V17.0127
F403171002831659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves01/30/201701/30/2017250brantner nova-servisn prehliad.citroen28
F5570024458162957NIVESČs.armády 20041 18Košice01/30/201701/20/201725.09ives-služba tech.podpory-matrika29
F17007162957NIVESČs.armády 20041 18Košice01/30/201701/20/201739.04Mapox-materiál dielňa30
F20171143607110NJanoš PeterSNP 456/104053 42Krompachy02/02/201702/02/2017600Janoš-kancelárske stoly31
F1701036600971AMAPOX s.r.o.Partiznska 30055 01Margecany02/01/201702/01/201793.53Mapox-materiál-dielňa32
F1701136600971AMAPOX s.r.o.Partiznska 30055 01Margecany02/01/201702/01/201735.65Mapox-materiál-Ocú-kancelária č.10433
F10173635804751AINTERLUX Lighting spol. s r.o.Tomášikova 30821 01Bratislava02/02/201702/02/201717.5Interlux-žiarovky Osram 650W34
F17008843818030ADD21 s.r.o.č.účtu 4005724225/7500080 05Prešov02/06/201702/06/2017472.82DD21-tlač-tlačiareň xerox 722535
F341246097735763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava02/06/201702/06/201759.94telekom-mobilné služby-1/201736
F579308523435763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava02/06/201702/06/201746.91telekom-pevná sieť 1/201737
F179308524535763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava02/06/201702/06/201758.01telekom-pevná sieť 1/201738
F279308521335763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava02/06/201702/06/20171.18telekom-internet prstup 1/201739
F301003661544291809Ainnogy Slovensko s.r.o.Mlynsk 31042 91Košice02/06/201702/06/20171220innogy-plyn-2/201740
F51710420536500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad02/06/201702/06/2017106.8PVPS-školská 2-vodné,stočné41
F51710420636500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad02/06/201702/06/201717.83PVPS-vodné,stočné-školská 2-13 b.j.42
F301739035336391000ADOXX-Stravn lstky,spol.s r.o.Klov 356010 01Žilina02/06/201702/06/2017683.2DOXX-stravn lstky43
F20171721NAJFA+AVIS s.r.o.Klemensova 34010 01Žilina02/06/201701/13/201749.5ajfa-avis-publukácia-čo má vedieť mzdová44
F1501355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany02/08/201702/08/2017211.2ZŠ-strava-1/201745
F779311570035763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava02/08/201702/08/201716.24telekom-internet prstup-1/201746
F479311567935763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava02/08/201702/08/20171.76telekom-prstup internet 1/201747
F17002947426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy02/08/201702/08/2017598.93Sima plus-materiál-kancelária č.10448
F20171034905049NPlynoservisč.296082 03Ličartovce02/08/201702/08/2017199.2plynoservis-oprava kotla-Jarn 5749
F16066247426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy02/08/201702/06/201716.96sima plus-pracovn nohavice-reklamacia50
F202017002631691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy02/14/201702/14/20171981.9ekover-komunl-1/201751
F103170026931659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves02/14/201702/14/2017402.5brantner nova-kontajnery-1/201752
F201700235412194NDISTA PROJEKT Ing. Janka DunajskŠrobárova 2682/50058 01Poprad02/14/201702/14/2017250Dunajská-štúdia-plocha pri ŽS-parkoviská53
F2017011135886609ALEDAS s.r.o.Mokráň Záhon 2821 02Bratislava02/14/201702/14/2017598.8LEDAS-VO-zateplenie Oc54
F171136000836,179,345AVeolia Energia Vchodn Slovensko,s.r.o.Moldavsk cesta 8/A040 11Košice02/14/201702/14/20171642.06veolia energia-teplo-1/201755
F2017748285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice02/14/201702/14/201780odpadservis-služby na úseku ŽP-1/201756
F33017003736172162NCalmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava02/14/201702/14/201796.65calmit-posypov materil57
F2171102971178454NSlovensk ochrann zvzRastislavova 3821 08Bratislava02/14/201702/14/201719.2SOZA-poplatky-ples58
F17015536607959AVzdelvacie stredisko,s.r.oClementisova 5040 01Košice02/14/201702/14/2017576Vzdelávacie stredisko-školenie-plošina59
F51710576036500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad02/14/201702/14/2017170.62PVPS-vodné,stočné-Olše 7460
F51710575936500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad02/14/201702/14/201739.16PVPSzrážky-Olše 7461
F51710576336500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad02/14/201702/14/201747.27PVPS-zrážky-Olše 7562
F51710576136500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad02/14/201702/14/2017135.68PVPS-vodné,stočné-Olše 7563
F51710576236500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad02/14/201702/14/2017120.66PVPS-vodné,stočné-Školská 2A64
F2017007536576875NUMP SK,s.r.o.Popradsk 68040 11Košice02/14/201702/14/201778UMP Sk-informáčná brožúra65
F17003847426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy02/14/201702/14/2017131.28simaplus-hygienick potreby-sla66
F8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 502/14/201702/14/201782.5O2-mobilné služby-1/201767
F717040111717335345NSlovensk pozemkov fondBdkova 36817 15Bratislava02/14/201702/14/201735.96SPF-njom-zmluva P40652/11.00 rok 201768
F105170075035743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany02/14/201702/16/2017557.65magna energia-elektrina 1/201769
F101171000635743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany02/14/201702/16/2017555.12magna energia-elektrina 2/201770
F101171000735743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany02/14/201702/16/20171002.09Magna energia-elektrina 2/201771
F17016236607959AVzdelvacie stredisko,s.r.oClementisova 5040 01Košice02/14/201702/14/201784Vzdelávacie str.-školenie-ekektrotechnik72
F970533635697270NORANGE Slovensko, a.s.Prievozsk 6/A821 09Bratislava02/17/201702/17/20170.18orange-mobilné služby73
F754461200150071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava02/17/201702/17/201796cinemArt-požičovné-zmŕtvychvst.,mamutí74
F754461200250071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava02/17/201702/17/201748cinemart-požičovné-konečne doma75
F156000339242272360NCentrum polygrafických služiebSklabinsk 1831 06Bratislava02/22/201702/21/201756.46Centrum polygraf.služieb-tlačivá-matrika76
F174310029535790253APETIT PRESS, a. s.Letn 47040 01Košice02/22/201702/21/2017128.4Petit press-inzercia-predaj RD77
F2017000446346040NGmuca Jn-GMC elektroČordáková 1230/15040 23Košice-Sidlisko KVP02/22/201702/23/2017760.36Gmuca-elektrický vrátnik-Olše 75-FO78
F2017000346346040NGmuca Jn-GMC elektroČordáková 1230/15040 23Košice-Sidlisko KVP02/22/201702/23/2017760.36Gmuca-elektrický vrátnik-Olše 74-FO79
F2017000646346040NGmuca Jn-GMC elektroČordáková 1230/15040 23Košice-Sidlisko KVP02/22/201702/23/201757.6gmuca-čip.kľúče-Olše 75-FO80
F2017000746346040NGmuca Jn-GMC elektroČordáková 1230/15040 23Košice-Sidlisko KVP02/22/201702/23/201757.6gmuca-čip.kľúče-olše 74-FO81
F1701244633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica02/27/201702/27/2017217.1Jumes-pohre-sla82
F17004847426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy03/01/201703/01/201739.54sima plus-pracovný odev+rukavice-dielňa83
F11700634605045NŠpitz Rastislavč. 314055 63Helcmanovce03/01/201703/01/2017400Špitz-polohopis a výškopis-parkov.miesta84
F2017001231268650NRVC KošiceHlavn 68040 01Košice03/01/201703/01/20176RVC-pracovn materil85
F1201717149860NTJ Lokomotva MargecanyOlše 507055 01Margecany03/01/201703/01/201790TJ lokomotva Margecany-preprava sboru86
F920000347931364501NŽeleznice SR813 61 Bratislava813 61Bratislava03/01/201703/01/2017109.7ŽSR-meranie teplotných polí-Školská 2A87
F17270229131666108AIFOSOFT s.r.o.Sabinovsk 36080 01Prešov03/01/201703/01/2017186.47Ifosoft-update programovho vybavenia88
F201700646187821NELZEMA,s.r.o.Moyzesova 36040 01Košice03/01/201703/01/2017139.4Elzema-elektroinštalačné práce-Olše 7589
F17000748296007NAnna Hicrov HiXARŽelezničná 91/19055 01Margecany03/07/201703/07/20172.5Hicrov-fotorm-matrika90
F341343548635763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava03/09/201703/09/201757.34telekom-mobilné služby91
F179407839235763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava03/09/201703/09/201725.67telekom-pevná sieť-internet92
F779407841335763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava03/09/201703/09/201716.24telkom-pevná sieť-internet93
F779404945935763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava03/09/201703/09/20171.18telekom-pevná sieť-internet94
F879404947235763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava03/09/201703/09/201740.03telekom-pevná sieť95
F479404948335763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava03/09/201703/09/201758.15telekom-pevná sieť96
F301003661544291809Ainnogy Slovensko s.r.o.Mlynsk 31042 91Košice03/09/201703/09/20171220innogy-plyn 3/201797
F2017948285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice03/09/201703/09/201780odpadservis-služby na úseku ŽP98
F171136002136,179,345AVeolia Energia Vchodn Slovensko,s.r.o.Moldavsk cesta 8/A040 11Košice03/09/201703/09/20171342.1veolia energia-teplo 2/201799
F5201740110460NPetrk Vclav - EGRybničná496055 61Jaklovce03/09/201703/09/2017180petrk-PD -tunel, za ihriskom100
F156000341942272360NCentrum polygrafických služiebSklabinsk 1831 06Bratislava03/09/201703/09/201734.37centrum polygrafických služieb-tlačivá101
F202017012931691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy03/09/201703/09/20171894.86ekover-odvoz KO-2/2017102
F16171010736,179,345AVeolia Energia Vchodn Slovensko,s.r.o.Moldavsk cesta 8/A040 11Košice03/14/201703/14/2017168.82veolia energia-vyúčtovanie Olše 74,75103
F754461200450071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava03/14/201703/14/201772cinemart-požičovné-ocko je doma,koralína104
F201701937178091NKoňak Ambróz Mgr.Bancka 2/34052 01Spišská Nová Ves03/14/201703/14/2017180koňak-služby technika PO105
F17008647426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy03/14/201703/14/2017551.15sima plus-materiál dielňa,OcÚ106
F79201736860930APUCHALLA,SLVIK partners s.r.o.Kmeťová 24040 01Košice03/14/201703/14/2017168puchalla-právne služby-3/2017107
F8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 503/14/201703/14/201783.2O2-mobilné služby-2/2017108
F101171873035743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany03/14/201703/14/2017414.17magna energia-elektrina-3/2017109
F101171873135743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany03/14/201703/14/2017694.09mangna energia-elektrina-3/2017110
F303201732565151NDOMPROJEKTHlavn 64044 13Valaliky03/14/201703/14/20173800domprojekt-projekt-rozšírenie kapac.ZŠMŠ111
F1710003244929234ATRIK design s.r.o.Hlavn 13053 42Krompachy03/20/201703/20/2017133.8trik design-tabule-ihrisko,ružín112
F317010000535730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava03/20/201703/20/201736continental-požičovné-vianočná koleda113
F317010000735730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava03/20/201703/20/201736continental-požičovné-vtáčí úlet114
F317010001035730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava03/20/201703/20/201736continental-požičovné-zlo nikdy nespí115
F317010001135730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava03/20/201703/20/201736continental-požičovné-v tajných hlbinách116
F970533635697270NORANGE Slovensko, a.s.Prievozsk 6/A821 09Bratislava03/20/201703/20/20170.24orange-mobilné služby117
F1505355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany03/20/201703/20/2017287.76ZŠ-strava-2/2017118
F105170403335743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany03/20/201703/20/2017270.12magna energia-elektrina-2/2017119
F17037636607959AVzdelvacie stredisko,s.r.oClementisova 5040 01Košice03/21/201703/21/2017324vzdelvacie stredisko-kurz-rpadl120
F17001045633681ABD Plus, s.r.o.Maurerova 11053 42Krompachy03/21/201703/21/20175539.8DB plus-zámková dlažba-MK Železničná121
F17010547426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy03/21/201703/21/2017384Sima plus-miešačka agrimotor B190 LS122
F201700535412194NDISTA PROJEKT Ing. Janka DunajskŠrobárova 2682/50058 01Poprad03/21/201703/21/2017680Dista projekt-PD-parkovacie plochy-ŽS123
F754461200550071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava03/21/201703/21/201772Cinemart-požičovné-marťan,mimoni124
F10179535804751AINTERLUX Lighting spol. s r.o.Tomášikova 30821 01Bratislava03/22/201703/22/201774.4Interlux-žiarivky-kinosála125
F2017645404585NFatľa Ján Mgr.Vl.Clementisa 1211/14050 01Revca03/24/201703/24/2017210Fatľa-prehliadka dets. ihriska,fitpark126
F17001145633681ABD Plus, s.r.o.Maurerova 11053 42Krompachy03/24/201703/24/2017585.41BD plus-palety-zámková dlažba127
F170557517310598ASLOVGRAMJakubovo nm.14813 48Bratislava03/24/201703/24/201738.5slovgram-poplatky MR 2017128
F17200313531666108AIFOSOFT s.r.o.Sabinovsk 36080 01Prešov03/28/201703/28/201736.54Ifosoft-inštalácia V17.01129
F754461200650071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava03/28/201703/28/201772cinemart-požičovné-stratené dievča,lorax130
F2017030445243956AWinks s.r.o.Čajkovského 14080 05Prešov03/30/201703/30/2017288winks-energetické hodnot.-Školská 2,2A131
F502468026335950226AInternet Mall Slovakia,s.r.o.Galvaniho 6821 04Bratislava - Ružinov03/31/201703/15/201710.87Internet mall slovakia-vlhkomer-sklad CO132
F17036943818030ADD21 s.r.o.č.účtu 4005724225/7500080 05Prešov04/04/201704/04/2017740.09DD21-tlač na tlačiarni Xerox133
F101172283435743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany04/04/201704/04/2017414.17magna energia-elektrina 4/2017134
F101172283535743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany04/04/201704/04/2017694.09magna energia-elektrina 4/2017135
F171105844598378AL4T,s.r.o.Turbnov 1/13359831 04Bratislava04/04/201704/04/20171421.48L4T-pelety136
F171136003436,179,345AVeolia Energia Vchodn Slovensko,s.r.o.Moldavsk cesta 8/A040 11Košice04/04/201704/13/2017236.62veolia energia-vyúčtovanie teplo 2016137
F170904135560428NSEZO-Spiš, združenie obcíSadov 13052 01Spišská Nová Ves04/04/201704/04/201733Sezo-spiš-členské 2017138
F51740084936500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad04/04/201704/04/20177.3PVPS-vodné,stočné-Jarná 57139
F51740501136500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad04/04/201704/04/20172.88PVPS-vodné,stočné Olše 75140
F51740501336500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad04/04/201704/19/2017-9.25PVPS-vodné,stočné Olše 75141
F51740692936500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad04/04/201704/04/20174.55PVPS-vodné,stočné-olše 74142
F51740160336500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad04/04/201705/23/2017-8.9PVPS-vodné,stočné-Obchodná 7143
F51740501236500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad04/04/201704/04/20172.23PVPS-vodné,stočné-Školská 2A-9b.j.144
F202017023031691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy04/04/201704/04/20171552.4ekover-kontajnery 3/2017145
F11701334605045NŠpitz Rastislavč. 314055 63Helcmanovce04/04/201704/04/2017100špitz-vytýčenie parkoviska pri ŽSR146
F11701434605045NŠpitz Rastislavč. 314055 63Helcmanovce04/04/201704/04/2017250špitz-GP cesta Bystré147
F754461200750071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava04/07/201704/10/201772cinemart-požičovné-teória tigra,tajný ži148
F754461200350071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava04/10/201704/10/201772cinemart-požič.-svetová vojna,peanuts vo149
F1509355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany04/10/201704/10/2017347.16ZŠ-strava 3/2017150
F341441210135763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava04/10/201704/10/201758.09telekom-mobilné služby 3/2017151
F979501976135763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava04/10/201704/10/201745.37telekom-pevná sieť 3/2017152
F279501977535763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava04/10/201704/10/201758.01telekom-pevná sieť-3/2017153
F379501975035763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava04/10/201704/10/20171.18telekom-pevná sieť 3/2017154
F479504866535763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava04/10/201704/10/201716.24telekom-pevná sieť 3/2017155
F279504865035763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava04/10/201704/10/20171.76telekom-pevná sieť 3/2017156
F171136004736,179,345AVeolia Energia Vchodn Slovensko,s.r.o.Moldavsk cesta 8/A040 11Košice04/10/201704/10/20171125.72veolia enrergia-teplo 3/2017157
F33017012636172162NCalmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava04/10/201704/10/2017467.5calmit-kamenivo-MK Železničná158
F103170097231659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves04/10/201704/10/2017572.42brantner nova-kontajnery 3/2017159
F202017024831691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy04/10/201704/10/20172273.76ekover-komunlny odpad 3/2017160
F17013347426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy04/10/201704/10/201784.9sima plus-materiál dielňa+nebytové pries161
F17014547426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy04/10/201704/10/201724.3sima plus-materil nebytov-zchranka162
F17014647426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy04/10/201704/10/20178sima plus-tryska-striekacia pištoľ163
F17013447426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy04/10/201704/10/2017126sima plus-poklop liatinový-MK Železničná164
F301003661544291809Ainnogy Slovensko s.r.o.Mlynsk 31042 91Košice04/10/201704/10/20171220innogy-zemn plyn-4/2017165
F2017014311821973NJurisDat-M.MedlenOndavsk 8821 08Bratislava04/10/201701/24/201725jurisDat-predplatné-Škola 2017166
F30201747111259NLukáš Skovajsa-SERVIS PLYNBielidla 26053 04Spišské Podhradie04/10/201704/10/201743Servis plyn-izbov regultor-zchranka167
F754461200850071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava04/10/201704/10/201736cinemart-požičovné-kubo a kúzelný meč168
F112201736860930APUCHALLA,SLVIK partners s.r.o.Kmeťová 24040 01Košice04/18/201704/18/2017168puchalla-právne služby-4/2017169
F27201746129464APKVK-stav,s.r.o.Zhradn 1343/5056 01Gelnica04/18/201704/18/201740.63PKVK-oprava krenia-zchranka170
F8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 504/18/201704/18/201790.14O2-mobilné služby 3/2017171
F970533635697270NORANGE Slovensko, a.s.Prievozsk 6/A821 09Bratislava04/18/201704/18/20170.9orange-mobilné služby-zberný dvor172
F105170661735743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany04/18/201704/18/2017374.09magna energia-elektrina 3/2017173
F33017014836172162NCalmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava04/24/201704/24/2017118.15calmit-kamenivo-Železničná174
F20170271177474ADobrovoľná požiarna ochrana SRKutuzovova 17831 03Bratislava04/24/201704/24/2017500DPO SR-školné-základná príprava has.jed.175
F754461201050071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava04/24/201704/24/201736cinemart-požičovné-perfektný deň176
F754461200950071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava04/24/201704/24/201772cinemart-požičovné-dánske dievča,škatuli177
F144631367NEmiliy s.r.o.Železničná 92/20055 01Margecany04/24/201704/24/2017142.5emiliy-farba-Avia,prechod pre chodcov178
F20173548285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice04/24/201704/24/201780odpadservis-služby na úseku ŽP-3/2017179
F51740199336500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad04/24/201704/24/2017-0.59PVPS-vodné,stočné-Školská 2-NP180
F51711708736500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad04/24/201704/25/201740.66PVPS-stočné-školská 2-NP181
F51740638936500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad04/24/201704/24/2017-1.98PVPS-vodné,stočné-śkolská 2-13b.j.182
F51711708936500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad04/24/201704/25/2017486.01PVPS-vodné,stočné-školská 2-13b.j.183
F51711708836500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad04/24/201704/24/2017-1.14PVPS-vodné,stočné-olše 74184
F51711761036500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad04/24/201704/25/201749.97PVPS-stočné-olše 74185
F51740411736500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad04/24/201704/24/2017-0.55PVPS-vodné,stočné-Partizánska 30186
F51711708536500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad04/24/201704/25/201749.68PVPS-vodné,stočné-Partizánska 30187
F51740526836500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad04/24/201704/24/2017-0.14PVPS-vodné,stočné-obchodná 6188
F51711708636500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad04/24/201704/25/2017324.68PVPS-vodné,stočné-obchodná 6189
F51711708836500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad04/24/201704/25/2017585.35PVPS-vodné,stočné-jarná 57190
F51711708336500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad04/24/201704/25/2017480.38PVPS-vodné,stočné-obchodná 7191
F51711761136500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad04/24/201704/25/2017253.61PVPS-vodné,stočné-olše 74192
F51711761436500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad04/24/201704/25/201749.97PVPS-stočné-olše 75193
F51711761236500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad04/24/201704/25/2017169.96PVPS-vodné,stočné-olše 75194
F51711761336500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad04/24/201704/25/2017146.41PVPS-vodné,stočné-školská 2A-9b.j.195
F11702034605045NŠpitz Rastislavč. 314055 63Helcmanovce04/26/201704/26/20172910Špitz-zameranie-lokalita pod Hôrou196
F2017002547213159NIP-tech s.r.o.č.358055 52Kojšov04/28/201705/02/2017224.38IP-tech oprava kamerovho systmu197
F17010058235808705AKOVOTYP s.r.o.Ľanová 8821 01Bratislava05/02/201705/02/2017313.57Kovotyp-kartotka198
F270003049631364501AŽSRTomášikova 27041 50Košice05/03/201705/03/201773.09ŽSR-vytýčenie káblových vedení199
F2117046436500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad05/03/201705/03/201715.6PVPS-odborn stanovisko200
F101172803335743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany05/03/201705/03/2017414.17magna energia-elektrina 5/2017201
F101172803435743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany05/03/201705/03/2017694.09magna energia-elektrina-5/2017202
F1702744633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica05/03/201705/03/2017200jumes-občerstvenie-beh na Roháčku203
F190057325936599361AVýchodoslovenská distribučná a.s.Mlynsk 31042 91Košice05/09/201705/09/201759.5VSD-zmena ističa-zberný dvor204
F179599570435763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava05/09/201705/09/20171.18telekom-pevná sieť 4/2017205
F879599572135763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava05/09/201705/09/201742.73telekom-pevná sieť 4/2017206
F479599573235763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava05/09/201705/09/201758.01telekom-pevná sieť 4/2017207
F341538610935763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava05/09/201705/09/201757.88telekom-mobilné služby-4/2017208
F679602472735763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava05/09/201705/09/201716.24telekom-pevná sieť 4/2017209
F179602471535763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava05/09/201705/09/20171.76telekom-pevná sieť 4/2017210
F171136006036,179,345AVeolia Energia Vchodn Slovensko,s.r.o.Moldavsk cesta 8/A040 11Košice05/09/201705/09/20171038.59veolia energia-teplo-4/2017211
F301003661544291809Ainnogy Slovensko s.r.o.Mlynsk 31042 91Košice05/09/201705/09/20171220innogy-plyn 5/2017212
F270003061531364501AŽSRTomášikova 27041 50Košice05/09/201705/09/2017184.73ŽSR-vytýčenie káblov.vedení-parkovisko213
F103170132131659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves05/09/201705/09/2017232.58brantner nova-kontajnery 4/2017214
F202017036531691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy05/09/201705/09/20172228.38ekover-komunlny odpad 4/2017215
F202017034731691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy05/09/201705/09/2017583.61ekover-kontajnery 4/2017216
F8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 505/16/201705/16/201782.5O2-mobilné služby 4/2017217
F20176848285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice05/16/201705/16/201780Odpadservis-služby na úseku ŽP-4/2017218
F970533635697270NORANGE Slovensko, a.s.Prievozsk 6/A821 09Bratislava05/16/201705/16/20171.08orange-mobilné služby219
F70507731345506NITA AGENTRA,s.r.o.831 03Bratislava 305/16/201705/16/201736ita agentúra-požičovné-malý dráčik220
F33017018036172162NCalmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava05/16/201705/16/2017276.21calmit-kamenivo-MK železničná221
F105170873435743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany05/16/201705/16/2017312.55magna energia-elektrina 4/2017222
F1701090937922190NAsocicia sprvcov registratryM.R.Štefánika 310972 71Novky05/19/201705/19/201740Asociácia správcov registratúry-školenie223
F17019947426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy05/19/201705/19/201723.2sima plus-samozatvárač dverí-knižnica224
F17019847426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy05/19/201705/19/201756.6sima plus-pracovn odev225
F17020047426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy05/19/201705/19/2017117.9sima plus-pracovn rukavice,materil die226
F2017003147213159NIP-tech s.r.o.č.358055 52Kojšov05/19/201705/19/201759.4Ip-tech-servisn prce-kamery227
F146201736860930APUCHALLA,SLVIK partners s.r.o.Kmeťová 24040 01Košice05/19/201705/19/2017168puchalla-právne služby-5/2017228
F70520931345506NITA AGENTRA,s.r.o.831 03Bratislava 305/19/201705/19/201736ita agentúra požičovné-údolie strat.mrav229
F70521031345506NITA AGENTRA,s.r.o.831 03Bratislava 305/19/201705/19/201736ita agentúra-požičovné-snehová kráľovna230
F17002347426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy05/19/201705/25/2017-510.04sima plus-palety-dobropisovan suma231
F171109244598378AL4T,s.r.o.Turbnov 1/13359831 04Bratislava05/30/201705/30/20171496.11L4T-pelety232
F201705631676596ACompeko Trend s.r.o.Štefánikovo námestie 6052 01Spišská Nová Ves05/30/201705/30/201748compeko trend-kliešte pre konektor233
F17023147426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy05/30/201705/30/201757.32sima plus-silon do kosačiek234
F17023247426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy05/30/201705/30/2017767.34sima plus-termohlavice235
F17023047426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy05/30/201705/30/2017130.44sima plus-dvere-pivnice MŠ236
F17022947426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy05/30/201705/30/2017528.35sima plus-materiál MK Olše237
F17038236646601AA.M.A.SLOVAKIA s.r.o.Priemyseln 272965 01Ladomersk Vieska05/30/201705/30/201785.81A.M.A.Slovakia-lanko do kosačiek238
F17025147426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy05/30/201705/30/2017104.4Sima plus-hygienick potreby-sla239
F12201735911841ALUSK Medzilaborce,s.ro.Komenskho 125068 01Medzilaborce05/31/201706/01/20173648Lusk-svietidl sla240
F317040002035730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava06/07/201706/07/201736continental-požičovné-vojnoví psi241
F317040002235730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava06/07/201706/07/201736continental-požičovné-bociany242
F317040002735730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava06/07/201706/07/201736continental-požičovné-ľadový medvedík243
F317040002835730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava06/07/201706/07/201736continental-požičovné nezhasínaj244
F301003661544291809Ainnogy Slovensko s.r.o.Mlynsk 31042 91Košice06/07/201706/07/20171220innogy-zemn plyn 6/2017245
F101173209735743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany06/07/201706/07/2017698.98magna energia-elektrina 6/2017246
F101173209635743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany06/07/201706/07/2017414.17magna energia-elektrina 6/2017247
F202017049431691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy06/07/201706/07/20171210.94ekover-kontajnery 5/2017248
F341636098635763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava06/07/201706/07/201757.52telekom-mobilné služby 5/2017249
F979697279735763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava06/07/201706/07/201738.33telekom-pevná sieť-5/2017250
F179697281235763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava06/07/201706/07/201758.08telekom-pevná sieť251
F979700280035763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava06/07/201706/07/201716.3telekom-pevná sieť-5/2017252
F879700278435763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava06/07/201706/07/20171.74telekom-pevná sieť-5/2017253
F979697278035763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava06/07/201706/07/20171.22telekom-pevná sieť 5/2017254
F717040244517335345NSlovensk pozemkov fondBdkova 36817 15Bratislava06/07/201706/07/20174.04SPF-prenjom zmluva PNZ-P40652/11.0255
F17059543818030ADD21 s.r.o.č.účtu 4005724225/7500080 05Prešov06/07/201706/07/2017783.72DD21-tlač-tlačiareň Xerox 7225256
F1706536600971AMAPOX s.r.o.Partiznska 30055 01Margecany06/07/201706/07/20171.78mapox-materil WC257
F1706236600971AMAPOX s.r.o.Partiznska 30055 01Margecany06/07/201706/07/2017173.69mapox-materiál WC,dielňa,rukavice258
F1706036600971AMAPOX s.r.o.Partiznska 30055 01Margecany06/07/201706/07/2017125.22mapox-materil-JDS259
F1706136600971AMAPOX s.r.o.Partiznska 30055 01Margecany06/07/201706/07/2017139.38mapox-materiál,rukavice-dielňa260
F1706336600971AMAPOX s.r.o.Partiznska 30055 01Margecany06/07/201706/07/201745.04mapox-materiál-pivnice školská 2261
F1706436600971AMAPOX s.r.o.Partiznska 30055 01Margecany06/07/201706/07/201716.95mapox-materiál-stará MŠ262
F1705936600971AMAPOX s.r.o.Partiznska 30055 01Margecany06/07/201706/07/201747.04mapox-materil-TJ263
F201716133984905AELECTRONIC Bros.Cintornska 16053 42Krompachy06/07/201706/07/2017678Electronic-laminator+fólie-školský úrad264
F33017024236172162NCalmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava06/07/201706/07/201759.68Calmit-kamenivo-chodník Olše265
F202017051331691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy06/07/201706/07/20173553.8ekover-vvoz komunl 5/2017266
F2573746536277151AANDREA SHOP, s.r.o.Galantsk cesta 5855/22929 01Dunajsk Streda06/13/201706/13/201718.89Andrea shop-nabíjačka267
F17030847426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy06/14/201706/14/201724.44sima plus-pracovn odev-par.54 PZ268
F105171134135743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany06/14/201706/14/2017320.94magna energia-elektrina 5/2017-vyúčt.269
F201706137178091NKoňak Ambróz Mgr.Bancka 2/34052 01Spišská Nová Ves06/14/201706/14/2017180koňak-služby technika PO-II.Q 2017270
F1517355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany06/14/201706/14/2017267.96ZŠ-strava 5/2017271
F4474371131363091NINPROST spol.s r.o.Smrečianska 29810 00BRATISLAVA06/14/201706/14/201739INPROST-obecn noviny272
F17030347426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy06/14/201706/14/2017541.6sima plus-materil WC273
F171136007336,179,345AVeolia Energia Vchodn Slovensko,s.r.o.Moldavsk cesta 8/A040 11Košice06/14/201706/14/2017739.22veolia energia-teplo 5/2017274
F40201740109551NEliáš DanielPerlov 1248/50056 01Gelnica06/14/201706/14/201738.9Eliáš-oprava kosačky275
F11702434605045NŠpitz Rastislavč. 314055 63Helcmanovce06/14/201706/14/2017177špitz-GP cesty Bystré/Čarnogurský/276
F10201735541875AŠípoš Štefan Ing.Fibichova 1040 01Košice06/14/201706/14/20171080Šípoš-štúdia-odkanalizovanie-pod Hôrou277
F171147118598NSpievankovo s.r.o.Studenohorsk 2075/28841 03Bratislava 4706/14/201706/14/2017200spievankovo-koncert-deň detí278
F180201736860930APUCHALLA,SLVIK partners s.r.o.Kmeťová 24040 01Košice06/14/201706/14/2017168puchalla-právne služby 6/2017279
F8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 506/14/201706/14/201788.8O2-mobilné služby 5/2017280
F103170198331659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves06/14/201706/14/2017409.61brantner nova-kontajnery 5/2017281
F317050000235730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava06/21/201706/21/201736continental-požičovné-suicide squad282
F317050000735730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava06/21/201706/21/201736continental-požičovné-agáva283
F317050001035730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava06/21/201706/21/201736continental-požičovné-sully284
F317050001435730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava06/21/201706/21/201736continental-požičovné-hore za láskou285
F754461201150071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava06/21/201706/21/201748cinemart-požičovné-RIO 2286
F970533635697270NORANGE Slovensko, a.s.Prievozsk 6/A821 09Bratislava06/21/201706/21/20172.34orange-mobilné služby287
F20177348285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice06/21/201706/21/201780odpadservis-služby na úseku ŽP-5/2017288
F17200604331666108AIFOSOFT s.r.o.Sabinovsk 36080 01Prešov06/21/201706/21/201736ifosoft-služby-nastavenie ZP Dôvera289
F103170204231659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves06/21/201706/21/2017300brantner nova-ostrowek na súčiastky290
F1017000244852576NSMARTINFO s.r.o.č.239053 51Kluknava06/26/201706/26/2017300smartinfo-spracovanie Žiadosti o NFP291
F170035046498702ABLARO,s.r.o.Werferova 1040 11Košice 1106/26/201706/26/2017200blaro-ceny-koniec roka ZŠ292
F17033347426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy06/26/201706/26/20171732.46Sima plus-vodomery,merače tepla-byty293
F17033547426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy06/26/201706/26/201724.96sima plus-pracovn obuv-PZ 54294
F754461201250071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava06/26/201706/26/201772cinemart-požič.-suburra,spievaj295
F51713722636500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad06/27/201706/27/201747.77PVPS-zrážky-Olše 74296
F51713722736500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad06/27/201706/27/2017251PVPS-vodné,stočné-olše 74297
F51713722836500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad06/27/201706/27/2017164.72PVPS-vodné,stočné-olše 75298
F51713722936500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad06/27/201706/27/2017130.73PVPS-vodné,stočné-Školská 2A299
F51713723036500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad06/27/201706/27/201747.77PVPS-zrážky olše 75300
F17318031681051AMEVA-SK s.r.o.RožňavaBrzotn049 51Brzotn06/30/201706/30/2017840MEVA-Sk-kuka ndoby 120l301
F201700742101638NMAS HNILECObchodn 7055 01Margecany06/30/201706/30/2017386.8MAS Hnilec-členský príspevok 2017302
F201701148053091NDOM projektMojmrov 12040 01Košice06/30/201706/30/2017200domprojekt-štúdia-altánok303
F2706200730812976AAsocicia slovenskch filmovch klubovBrnianska 33811 04Bratislava06/30/201706/14/201790ASFK-pož.-chlapec vo..,červená..pieseň..304
F101173551835743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany07/04/201707/04/2017698.98magna energia-elektrina 7/2017305
F101173551735743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany07/04/201707/04/2017414.17magna energia-elektrina 7/2017306
F1513355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany07/04/201707/04/2017260.04zš-strava 4/2017307
F275001625431364501AŽSRTomášikova 27041 50Košice07/04/201707/04/2017103.9ŽSR-prenájom pozemku308
F260025443151866NMinisterstvo vntra SRPribinova 2812 72Bratislava07/04/201707/04/20177.09MV SR-časopis Civilná ochrana 2017309
F201701035412194NDISTA PROJEKT Ing. Janka DunajskŠrobárova 2682/50058 01Poprad07/04/201707/04/20171000dista projekt Dunajská-PD parkoviská ŽS310
F17034147426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy07/04/201707/04/2017746.39sima plus-materil WC311
F17034047426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy07/04/201707/04/201792.8sima plus-materiál-Olše 74,75,OcÚ,dielňa312
F12017002046129464APKVK-stav,s.r.o.Hlavn 96056 01Gelnica07/04/201707/04/201712458.89PKVK-dopravn ihrisko313
F661171818635763469ASlovak Telekom a.s.Bajkalsk 28817 62Bratislava07/04/201707/03/201724telekom-vyjadrenie314
F70621631345506NITA AGENTRA,s.r.o.831 03Bratislava 307/07/201707/07/201736ita agentúra-požičovné-mylý pán315
F70621531345506NITA AGENTRA,s.r.o.831 03Bratislava 307/07/201707/07/20176.18ita agentúra-požičovné-kamene bolesti316
F317060000635730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava07/07/201707/07/201736continental-požičovné-tom a jerry317
F317060000135730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava07/07/201707/07/201736continental-požičovné-bociany318
F879795496635763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava07/07/201707/07/20171.18telekom-pevná sieť 6/2017319
F579795498335763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava07/07/201707/07/201738.83telekom-pevná sieť 6/2017320
F379795500135763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava07/07/201707/07/201773.33telekom-pevná sieť 6/2017321
F341734641435763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava07/07/201707/07/201757.84telekom-mobilné služby-6/2017322
F202017057731691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy07/07/201707/07/2017540.51ekover-kontajnery 6/2017323
F202017059631691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy07/07/201707/07/20172329.5ekover-komunlny odpad 6/2017324
F171136008636,179,345AVeolia Energia Vchodn Slovensko,s.r.o.Moldavsk cesta 8/A040 11Košice07/07/201707/07/2017623.63veolia energia-teplo 6/2017325
F26633236755NŠkvarek Jozefč.367Such Hora07/11/201707/11/201779škvarek-tesnenia-Ostrowek326
F201701136536890Nlivart, s.r.o.Skarska 12/708949 05Nitra07/11/201707/11/20171000livart-PD altnok-regenercia vntroblok327
F201711048285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice07/12/201707/12/201780odpadservis-služby na úseku ŽP-6/2017328
F317060001135730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava07/12/201707/12/201736continental-požičovné-v mene krvi329
F317060001235730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava07/12/201707/12/201736continental-požičovné-všemocný330
F754461201350071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava07/13/201707/13/201736cinemart-požičovné-teória tigra331
F211201736860930APUCHALLA,SLVIK partners s.r.o.Kmeťová 24040 01Košice07/13/201707/13/2017168puchalla-právne služby-7/2017332
F270003149331364501AŽSRTomášikova 27041 50Košice07/13/201707/13/201760.08ŽSR-vodné-TJ-1-6/2017333
F279798297235763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava07/13/201707/13/20171.76telekom-pevná sieť-6/2017334
F779798298435763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava07/13/201707/13/201716.24telekom-pevná sieť 6/2017335
F301003661544291809Ainnogy Slovensko s.r.o.Mlynsk 31042 91Košice07/13/201707/13/20171220innogy-zemn plyn-7/2017336
F103170240331659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves07/13/201707/13/2017581.83brantner nova-kontajnery 6/2017337
F105171407135743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany07/13/201707/13/2017291.53magna energia-elektrina 6/2017338
F12017002546129464APKVK-stav,s.r.o.Hlavn 96056 01Gelnica07/13/201707/13/201773.32PKVK-materil WC339
F2017004447213159NIP-tech s.r.o.č.358055 52Kojšov07/13/201707/13/201724.6ip-tech-bytový telefón-olše 75340
F126201750645357NBbkov divadlo LIENKANov 568/18972 17Kanianka07/17/201707/17/2017300Bbkov divadlo Lienka-dni obce341
F20171150073877NHKOP,s.r.o.Dobšinského 29902 01Pezinok07/17/201707/17/2017850HKOP-vystpenie BEKIM-dni obce342
F1017010448318337NALITERA s.r.o.Bratislavsk 955/22A900 44Tomášov07/17/201707/17/20174000Alitera-vystpenie-Smatanov-Dni obce343
F20201744685971AEasy art s.r.o.Bernolkova 4080 01Prešov07/17/201707/17/20171080Easy-vystpenie Ander-dni obce344
F171145736782NSAVRIA n.o.Stromova 10040 01Košice07/17/201707/17/2017300Savria-vystpenie The Fathers-dni obce345
F33017032736172162NCalmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava07/17/201707/17/20171271.32calmit-kamenivo-cesta Kozinec346
F8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 507/17/201707/17/201774.6O2-mobilné služby 6/2017347
F754461201450071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava07/17/201707/17/201748cinemart-požičovné-deadpool348
F970533635697270NORANGE Slovensko, a.s.Prievozsk 6/A821 09Bratislava07/17/201707/17/20170.18orange-mobilné služby349
F1710007544929234ATRIK design s.r.o.Hlavn 13053 42Krompachy07/17/201707/17/2017434.74trik desogn-materil dni obce + Oc350
F1521355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany07/17/201707/17/2017254.76ZŠ-strava 6/2017351
F17319091736230537AMichlovsk spol. s.r.o.Letn 796/9921 01Piešťany07/17/201707/17/201713michlovsk-vyjadrenie o PTZ-parkovisk352
F1704944633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica07/20/201707/20/2017141.8jumes-občerstvenie-dni obce353
F900026253635910739ASPP-distribcia a.s.Mlynsk nivy 44/b825 11Bratislava07/24/201707/24/2017120SPP-vyjadrenie-parkoviská pri ŽS354
F17040547426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy07/27/201707/27/201773.8sima plus-hygienick potreby355
F17040847426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy07/27/201707/27/201753.04sima plus-pracovný odev-par.54 PZ-vaško356
F1708336600971AMAPOX s.r.o.Partiznska 30055 01Margecany07/27/201707/27/201766.1mapox-materiál -olše 74,75-fond opráv357
F1708436600971AMAPOX s.r.o.Partiznska 30055 01Margecany07/27/201707/27/2017175.37mapox-materiál-dielňa358
F1708236600971AMAPOX s.r.o.Partiznska 30055 01Margecany07/27/201707/27/2017128.65mapox-materil-JDS359
F754461201550071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava07/27/201707/27/201736cinemart-požičovné-spojenci360
F37007076136460141AO.S.V.O.comp,a.s.Strojncka 18080 06Prešov07/27/201707/27/20177797.53O.S.V.O.comp-LED svietidlá-Olše361
F17024047157798AAMP Service,s.r.o.Mlynsk 8053 11Smižany07/27/201707/27/2017300AMP service-servis KIA362
F201706645270970ACih JozefProstejovsk 43080 01Prešov07/27/201707/27/2017430Cihý-savice-dobrov.hasičský zbor363
F2117090136500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad07/27/201707/27/201715.6PVPS-stanovisko-parkoviská pri ŽS364
F201744631367NEmiliy s.r.o.Železničná 92/20055 01Margecany08/02/201708/02/2017351.95emiliy-materil dopravn ihrisko365
F715201741477308NHandlovsk JadrankaPodtatranskho 8811 05Bratislava08/02/201708/02/2017450Jadranka -vystpenie dni obce366
F51714659436500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad08/02/201708/02/201771.63PVPS-zrážky školská 2367
F51714659536500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad08/02/201708/02/2017878.57PVPS-vodné,stočné Jarná 57368
F51714659636500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad08/02/201708/02/2017577.43PVPS-vodné,stočné-Školská 2A369
F51714659236500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad08/02/201708/02/201783.66PVPS-vodné,stočné-partizánska 30370
F51714659036500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad08/02/201708/02/2017675.65PVPS-vodné,stočné Obchodná 7371
F51714659336500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad08/02/201708/02/2017279.62PVPS-vodné,stočné-Obchodná 6372
F17082643818030ADD21 s.r.o.č.účtu 4005724225/7500080 05Prešov08/02/201708/02/2017174.73DD21-toner-matrika373
F17084643818030ADD21 s.r.o.č.účtu 4005724225/7500080 05Prešov08/02/201708/02/2017844.91DD21-tlač na tlačiarni 7225374
F17039747426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy08/02/201708/02/2017773.88sima plus-kosačka cub cadet+olej375
F17039347426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy08/02/201708/02/2017440.06sima plus-materil WC376
F17037047426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy08/02/201708/02/20172537.09sima plus-materiál-chodník Olše,zber.dv.377
F2171124201178454NSlovensk ochrann zvzRastislavova 3821 08Bratislava08/02/201708/02/201740.8SOZA-poplatky dni obce378
F33017035936172162NCalmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava08/02/201708/02/2017552.89calmit-kamenivo-kozinec379
F101174122635743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany08/02/201708/02/2017414.17magna energia-elektrina 8/2017380
F101174122735743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany08/02/201708/02/2017698.98magna energia-elektrina 8/2017381
F1525355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany08/03/201708/03/2017221.34ZŠ-strava 7/2017382
F202017071331691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy08/03/201708/03/20172411.9ekover-komunlny odpad-7/2017383
F202017069631691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy08/03/201708/03/2017978.92ekover-kontajnery 7/2017384
F170001832368160ALeitmančík Ivan-LEMAKORč.455055 63Helcmanovce08/04/201708/04/2017350leitmančík-ozvuč. a zastreš.-dni obce385
F17043447426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy08/04/201708/04/201780.1sima plus-pracovn odev-par.54-balog386
F171136009936,179,345AVeolia Energia Vchodn Slovensko,s.r.o.Moldavsk cesta 8/A040 11Košice08/07/201708/07/2017623.63Veolia energia-teplo 7/2017387
F201712148285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice08/07/201708/07/201780odpadservis-služby na úseku ŽP 7/2017388
F341831648935763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava08/07/201708/07/201757.46telekom-mobilné služby 7/2017389
F201701648053091NDOM projektMojmrov 12040 01Košice08/09/201708/09/2017300Domprojekt Dluhošová-PD-altánok-RVB390
F301003661544291809Ainnogy Slovensko s.r.o.Mlynsk 31042 91Košice08/09/201708/09/20171220innogy-plyn-8/2017391
F879897064035763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava08/09/201708/09/20171.76telekom-pevná sieť 7/2017392
F279897065335763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava08/09/201708/09/201716.24telekom-pevná sieť 7/2017393
F879894064935763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava08/09/201708/09/201739.89telekom-pevná sieť 7/2017394
F679894065835763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava08/09/201708/09/201758.01telekom-pevná sieť 7/2017395
F679894063435763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava08/09/201708/09/20171.18telekom-pevná sieť 7/2017396
F105171648935743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany08/09/201708/09/2017293.23magna energia-elektrina 7/2017397
F810171900031348262AWolters KluwerMlynsk nivy 48821 09Bratislava 208/09/201708/02/201798wolters kluwer-účtovníctvo ROPO a obcí398
F201701535412194NDISTA PROJEKT Ing. Janka DunajskŠrobárova 2682/50058 01Poprad08/10/201708/10/2017210dista projekt-PD-parkov.pri ŽS-dopracov.399
F17045947426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy08/14/201708/14/2017290.3sima plus-materil WC400
F17046047426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy08/14/201708/14/2017153.84sima plus-materiál dielňa401
F17043947426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy08/14/201708/14/2017531.38sima plus-materil sla402
F754461201750071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava08/18/201708/18/201736cinemart-požičovné-všetky cesty vedú do403
F754461201650071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava08/18/201708/18/201736cinemart-požičovné-prečo práve on404
F970533635697270NORANGE Slovensko, a.s.Prievozsk 6/A821 09Bratislava08/18/201708/18/20170.12orange-mobilné služby405
F250201736860930APUCHALLA,SLVIK partners s.r.o.Kmeťová 24040 01Košice08/18/201708/18/2017168puchalla-právne služby 8/2017406
F103170283731659641ABrantner Nova s.r.o.Sadova 13052 01Spišská Nová Ves08/18/201708/18/2017591.96brantner nova-kontajnery 7/2017407
F8408596135848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 508/18/201708/18/201782.67O2-mobilné služby 7/2017408
F68201746519360NProbest s.r.o.Pribinova 10/2901 01Malacky08/18/201708/18/2017100probest-riešenie protipož.bezpeč.-altáno409
F170108740845109NKernov DanaOdborrov 12052 01Spišská Nová Ves08/18/201708/18/2017655kernová-sedacia súprava-školský úrad410
F105171726635743565AMAGNA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany08/18/201708/18/2017547.62magna energia-elektrina vyúčt.Obchodná 7411
F51715308936500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad08/18/201708/18/201741.89PVPS-zrážky Olše 74412
F51715309036500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad08/18/201708/18/2017203.94pVPS-vodné,stočné-olše 74413
F51715309136500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad08/18/201708/18/2017128.11PVPS-vodné,stočné-olše 75414
F51715309236500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad08/18/201708/18/2017130.73PVPS-vodné,stočné-Školská 2A415
F51715309336500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad08/18/201708/18/201741.89PVPS-zrážky olše 75416
F41708030531592503APoradca podnikateľa,spol. s r.oMartina Rzusa 23A010 01Žilina 108/18/201708/02/201726.4PP-predplatné-Finančný spravodaj 2018417
F201701636536890Nlivart, s.r.o.Skarska 12/708949 05Nitra08/18/201708/18/20171000Livart-PD altnok-RVB418
F17003145540390AUNI 3, s.r.oVranovsk 8080 06Prešov08/18/201710782.62onštrukcia KD-IP06419
F1709636600971AMAPOX s.r.o.Partiznska 30055 01Margecany08/23/201708/23/2017102.43mapox-materiál rekonštr.KD420
F754461201850071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava08/23/201708/23/201736cunemart-požičovné-rande naslepo421
F102017265544543697AFiresystem, s.r.o.Nižná Korňa 501023 21Korňa08/23/201708/23/20172012.58Firesystem-materil DHZO422
F1709736600971AMAPOX s.r.o.Partiznska 30055 01Margecany08/23/201708/23/201757.42Mapox-materil DHZO423
F1709836600971AMAPOX s.r.o.Partiznska 30055 01Margecany08/25/201708/25/201786.4mapox-materil-Oc424
F105041452534AMAAD-Martin AdamčíkObecn 22044 10Geča08/28/201708/28/2017320MAAD-ceny-beh Margecian425
F754461201950071254ACinemArt SK s.r.o.Lamačská cesta 97841 03Bratislava08/28/201708/28/201772cinemart-požičov.-jurský park,trollovia426
F2017034930237939ABIOFER združenie-Ing.František VraníkJánošíkova 67080 01Prešov08/30/201708/30/2017120Biofer združenie-dezinsekcia-Jarná 57427

Vystavené objednávky 2017

ObjednávkaIČODPHNázovUlicaPSČMestoVyhotovenáDodanáSumaZmluvaVybavujeFunkciaPopis
1NKolbaská Jana Ing.Záhradná 11056 01Gelnica11.1.2017250Petrik Igor Ing.Starosta obceKolbaska-znalecký posudook-RD s.è.406
247213159NIP-tech s.r.o.č. 358055 52Kojšov11.1.201726.1.201725Petrik Igor Ing.Starosta obceIp-tech-externý box
347426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy11.1.201726.1.201747,95Hricko Pavolsima plus-pracovný odev
431364501NŽSR,BratislavaHviezdoslavova 31010 02Žilina20.1.2017109,7Petrik Igor Ing.Starosta obceŽSR-meranie teplotných polí-Školská 2A
547426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy20.1.201731.1.201749,5Hricko Pavolsima plus-pracovný odev a obuv-par.54
636600971AMAPOX s.r.o.Partizánska 30055 01Margecany20.1.201750Hricko Pavolmapox-materiál-dielòa
743607110NJanoš PeterSNP 456/104053 42Krompachy20.1.20174.2.2017600Hricko PavolJanoš-kancelárske stoly
842272360NCentrum polygrafických služiebSklabinská 1831 06Bratislava1.2.201716.2.2017Ka¾avská Jarmilacentrum polyg.služieb-tlaèivá-matrika
947426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy1.2.201716.2.2017600Petrik Igor Ing.Starosta obcesima plus -materiál-kancelária è.104
1034905049NPlynoservisè.296082 03Lièartovce2.2.2017Petrik Igor Ing.Starosta obceplynoservis-oprava kotla-jarná 57
1132565151NDOMPROJEKTHlavná 64044 13Valaliky9.2.20173800Petrik Igor Ing.Starosta obceDomprojekt-zmena projektu-ZŠ s MŠ
1246346040NGmuca Ján-GMC elektroÈordáková 1230/15040 23Košice-Sidlisko KVP9.2.20171520,72Hricko PavolGmuca-elektrický vrátnik-olše 74,75
1346346040NGmuca Ján-GMC elektroÈordáková 1230/15040 23Košice-Sidlisko KVP9.2.2017115,2Hricko Pavolgmuca-k¾úèe s èipom-Olše 74 a 75
1444598378AL4T,s.r.o.Turbínová 1/13359831 04Bratislava24.2.20173553,88Magda Jozef Ing.L4T-pelety
1544685971AEasy art s.r.o.Bernolákova 4080 01Prešov3.3.20171080Žoldáková IvetaEasy art-vystúp.Andera z Košic-Dni obce
1648318337NALITERA s.r.o.Bratislavská 955/22A900 44Tomášov17.3.20174000Žoldáková IvetaALITERA-vystúpenieSmatanová-dni obce
1735911841ALUSK Medzilaborce,s.ro.Komenského 125068 01Medzilaborce17.3.20173648Magda Jozef Ing.Lusk Medzilaborce-svietidlá-sála
1847426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy17.3.20171.4.2017384Hricko PavolSima plus-miešaèka 190l
1941477308NHandlovská JadrankaPodtatranského 8811 05Bratislava17.3.201715.7.2017450Žoldáková IvetaHandlovská Jadranka-vystúpenie-dni obce
2034605045NŠpitz Rastislavè. 314055 63Helcmanovce12.4.201727.4.20172910Magda Jozef Ing.Špitz-geodet.služby-pod Hôrou
2147426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2.5.201717.5.201756,6Hricko Pavolsima plus-pracovný odev
2247426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy29.5.201726.6.20171732,42Magda Jozef Ing.Sima plus-meraèe tepla a vody-bytové dom
2335541875AŠípoš Štefan Ing.Fibichova 1040 01Košice2.6.20171080Magda Jozef Ing.Šípoš-štúdia-odkanalizovanie pod Hôrou
2447426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy2.6.201717.6.201724,44Hricko Pavolsima plus-pracovný odev-par.54 PZ
2536536890Nlivart, s.r.o.Síkarska 12/708949 05Nitra15.6.201722.6.20171400Magda Jozef Ing.livart-návrh sadové úpravy
2648053091NDOM projektMojmírová 12040 01Košice26.6.201711.7.2017200Magda Jozef Ing.Domprojekt-PD -altánok
2747426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy26.6.201724,96Hricko Pavolsima plus-pracovná obuv
2846129464APKVK-stav,s.r.o.Hlavná 96056 01Gelnica26.6.201712458,89Magda Jozef Ing.PKVK-materiál-detské ihrisko
2936460141AO.S.V.O.comp,a.s.Strojnícka 18080 06Prešov26.6.20177797,53Magda Jozef Ing.O.S.V.O. comp-LED svietidlá
3048053091NDOM projektMojmírová 12040 01Košice3.7.2017300Magda Jozef Ing.Domprojekt-PD altánok
3145736782NSAVRIA n.o.Stromova 10040 01Košice7.7.201722.7.2017300Žoldáková IvetaSavria-vystúpenie skupiny The Fathers
3236536890Nlivart, s.r.o.Síkarska 12/708949 05Nitra7.7.201714.7.2017600Magda Jozef Ing.livart-PD-regenerácia vnútrobloku
3348259900NMARBU VO - poradenstvo s.r.o.Bratislavská 1617/27040 01Košice7.7.2017500Magda Jozef Ing.Marbu Vo-vypracovanie smernice VO
3445270970ACihý JozefProstejovská 43080 01Prešov7.7.201722.7.2017430Magda Jozef Ing.Cihý-materiál DPO
3547426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy7.7.201753,04Magda Jozef Ing.sima plus-pracovný odev-par.54PZ Vaško
3645540390AUNI 3, s.r.oVranovská 8080 06Prešov27.7.201711368,32Magda Jozef Ing.UNI 3- materiál sála
3744543697AFiresystem, s.r.o.Nižná Koròa 501023 21Koròa7.8.201722.8.20172012,58Magda Jozef Ing.Firesystem-materiál DHZO
3836600971AMAPOX s.r.o.Partizánska 30055 01Margecany7.8.201722.8.201757,42Magda Jozef Ing.Mapox-náradie DHZO
3947213159NIP-tech s.r.o.č.358055 52Kojšov21.8.20171830,07Magda Jozef Ing.IP-tech-oprava poškod.optického kábla
4046129464APKVK-stav,s.r.o.Hlavná 96056 01Gelnica21.8.20176954,91Magda Jozef Ing.PKVK-rekonštr.vykurovania-sála II.etapa