Všetky príspevky Gabriela Staržecová

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O VYDANIE SÚHLASU NA VÝRUB DREVÍN

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Margecany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 7.1.2019 sa začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, a to 2 ks hraba obyčajného, 4 ks borovice lesnej a 1 ks duba zimného – na pozemku:  parcela č. 128/114 zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Rolova Huta. Pokračovať na OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O VYDANIE SÚHLASU NA VÝRUB DREVÍN

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O VYDANIE SÚHLASU NA VÝRUB DREVÍN

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Margecany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 7.1.2019 sa začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, a to 1 ks borovice lesnej – na pozemku:  parcela č. 128/174 zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Rolova Huta. Pokračovať na OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O VYDANIE SÚHLASU NA VÝRUB DREVÍN

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Šťastné a vytriedené Vianoce

Vianoce sú najčarovnejším sviatkom roka. Avšak súčasne sú aj sviatkom, s ktorým je spojená nadmerná tvorba odpadu. Ako si užiť vianočné sviatky a súčasne netvoriť zbytočný odpad? Začnime napríklad tým, že darčeky zabalíme do recyklovaného papiera alebo do opätovne použiteľného vrecúška z textilu. Nezabudnime, že všetky rastlinné zvyšky z prípravy a konzumácie jedál patria do kompostu.  Dbajme na to, aby sme aj vo vianočnom čase odpad správne triedili.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O VYDANIE SÚHLASU NA VÝRUB DREVÍN

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Margecany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 10.12.2018 sa začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, a to 4 ks borovice lesnej – na pozemkoch  parcela č. 128/187 ostatná plocha a 128/27 zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Rolova Huta. Pokračovať na OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O VYDANIE SÚHLASU NA VÝRUB DREVÍN

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O VYDANIE SÚHLASU NA VÝRUB DREVÍN

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Margecany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 9.11.2018 sa začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, a to 1 ks borovice lesnej – na pozemku:  parcela č. 128/64 zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Rolova Huta. Pokračovať na OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O VYDANIE SÚHLASU NA VÝRUB DREVÍN

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O VYDANIE SÚHLASU NA VÝRUB DREVÍN

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Margecany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 12.10.2018 sa začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, a to 2 ks borovice lesnej, 5 ks buka lesného – na pozemku:  parcela č. 128/84 zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Rolova Huta. Pokračovať na OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O VYDANIE SÚHLASU NA VÝRUB DREVÍN

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O VYDANIE SÚHLASU NA VÝRUB DREVÍN

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Margecany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 12.10.2018 sa začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, a to 2 ks borovice lesnej – na pozemku:  parcela č. 128/6 zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Rolova Huta. Pokračovať na OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O VYDANIE SÚHLASU NA VÝRUB DREVÍN

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O VYDANIE SÚHLASU NA VÝRUB DREVÍN

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Margecany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 12.10.2018 sa začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, a to 1 ks borovice lesnej – na pozemku:  parcela č. 128/12 zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Rolova Huta. Pokračovať na OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O VYDANIE SÚHLASU NA VÝRUB DREVÍN

Zaujalo vás to? Zdieľajte: