Návrh na úpravu cestovných poriadkov

Z dôvodu vylepšenia dopravného spojenia zverejňujeme  návrh na úpravu cestovných poriadkov, ktoré budú následne schválené Úradom košického samosprávneho kraja v Košiciach – odbor dopravy s platnosťou od 01.03.2017.

Požadované zmeny:

– 801401 spoj č. 7 a 10 zrušiť, nahradia ich spoje č. 21 a 22

– 801403 spoj č. 12 viesť o 8:10 hod. z Kojšova s príchodom o 8:30 hod. Margecany, žel. stanica

– 801403 spoj č. 26 viesť po AZ Gelnica, rázc. Mária huta

– 801411 spoj č. 14 viesť o 6:18 hod. z Prakoviec s príchodom o 7:17 hod do Kojšova

– 801415 spoj č. 25 rozdeliť na spoj 25 vedený o 7:15 hod. v pracovné dni a spoj č.11 vedený o 7:10 hod. v soboty, nedele a štátom uznané sviatky.

Pripomienky zašlite na Obecný úrad Margecany, mailová adresa: igor.petrik@margecany.sk   do 20.02.2017.

V prílohách  sú k dispozícii navrhované cestovné poriadky dotknutých liniek:

Pokračovať na Návrh na úpravu cestovných poriadkov

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Zámer predaja majetku priamym predajom

Obec Margecany, Obchodná 7, 055 01 Margecany v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predaja svojho majetku priamym predajom  a to nehnuteľností v kat. území Margecany – rodinný dom s. č. 406, pozemok parc. CKN č. 580/38, zastavané plochy a nádvoria o výmere 107 m2 a pozemok parc. CKN č. 580/95, zastavané plochy a nádvoria o výmere 557 m2. Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 37 200 €.

Podmienky priameho predaja sú zverejnené na úradnej tabuli pred Obecným úradom v Margecanoch a na internetovej stránke obce www.margecany.sk

Ukončenie predkladania cenových ponúk je 17. 3. 2017 o 12.00 hod.

Prílohy:

Podmienky priameho predaja majetku

Vzor cenovej ponuky – fyzická osoba

Vzor cenovej ponuky – právnická osoba 

Grafické vyobrazenie ponúkaného majetku

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

OSKAROVÁ PONUKA V NAŠOM KINE

       REVENANT: ZMRTVÝCHVSTANIE

3. februára 2017 o 19.00 h

OSCAROM OVENČENÝ FILM 2016 – Leonardo DiCaprio v životnej hereckej úlohe.

– dobrodružný príbeh, USA, 156 min., od 15 rokov

V príbehu inšpirovanom skutočnými udalosťami sa lovec kožušín sa v hlbokých lesoch stretáva s útokmi Indiánov. Osudným sa mu stáva rozzurená medvedica grizzlyho, ktorá ho skoro smrteľne poraní, no človek v boji o vlastný život dokáže aj nemožné.

        DOBA ĽADOVÁ: MAMUTÍ TRESK

5. februára 2017 o 16.00 h

– jeden z najkrajších animovaných príbehov, USA, 2016, 96 min.

Prichádza doba ľadová a s ňou najpopulárnejší mamuti Manny, Ellie a Broskvička. Spolu s kamarátmi sa vydávajú na záchrannú akciu do tajomnej Geotopie. Čaká ich množstvo neuveriteľných dobrodružstviev.

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Projekt TJ Lokomotívy Margecany ,,Dajme mládeži šancu byť lepšou,,.

Na základe výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,  TJ Lokomotíva Margecany v spolupráci s obcou Margecany zrealizovala v roku 2016 projekt ,,Dajme mládeži šancu byť lepšou“,  na ktorý bola schválená dotácia zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality vo výške 10 000 Eur.  Finančná spoluúčasť Telovýchovnej jednoty Lokomotíva Margecany bola vo výške 2500 Eur. Celkový rozpočet projektu bol 12500 Eur.

Projekt bol zameraný na sociálnu (primárnu) prevenciu kriminality v obci Margecany – zameranú najmä na prevenciu kriminality smerovanú voči čoraz početnejšej a ohrozenejšej skupine obyvateľov – mladým ľuďom v obci Margecany.

V rámci uvedených aktivít sa v športovom areály TJ Lokomotíva Margecany obnovila tribúna – staré obvodové plechy  s vymenili za nové plechové oplášťovanie, vymenili sa staré drevené lavice na tribúne za nové s novým náterom, vymenili sa staré okná a staré vstupné dvere za nové plastové, taktiež v priľahlých vonkajších priestoroch športoviska sa vymenilo vnútorne staré oplotenie za nové s novým náterom, čím sa skvalitnili podmienky pre výkon organizovanej športovej činnosti detí a mládeže, ako súčasť sociálnej (primárnej) prevencie v centrálnej časti obce Margecany.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Navštívte naše kino

ZLO NIKDY NESPÍ

Piatok 27. 1. 2019 o 19.00 h patrí v našom kine napínavému príbehu s hororovými prvkami.

– horor, USA, 2016, 97 min.,  od 12 rokov

Manželom zomrie malý syn a aby sa s tragédiou skôr vyrovnali, adoptujú si chlapca. Cody má však zvláštnu schopnosť, čo sa mu sníva, to sa aj v skutočnosti stane.

WINX CLUB v tajomných hlbinách

V nedeľu 29. 1. 2017 o 16.00 h Vám ponúkame animovanú rozprávku.

– anim. rozprávka, Tal., 2014, 98 min.

WINX sa chcú zmocniť cisárskeho trónu, no omylom sa im podarí prebudiť krutú vílu. Aby nad ňou zvíťazili, musia získať životnú silu kráľa.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Tento víkend v našom kine

MAMI!

Už tento piatok 20. 1. 2017 o 19.00 h premietame príbeh syna a jeho matky.

– psychologic., Kanada/Fran., 2014, od 15 rokov

V emóciami nabitom príbehu sa matka aj napriek odporúčaniam lekárov rozhodne sama postarať o svojho chorého, dospievajúceho syna Steva. Čaká ich neľahká životná cesta.

VTÁČÍ ÚLET

V nedeľu 22. 1. 2017 o 16.00 h Vás pozývame do sveta operencov.

– animovaný príbeh, USA, 2013, 91 min.

Film je plný zábavy, dojemnej lásky a odvahy, keď sa dvaja moriaci rozhodnú raz a navždy odstrániť pečenú morku z ľudského obedového menu.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: