DECEMBROVÁ PONUKA FILMOV

V srdci mora

V piatok 2. 12. 2016 o 19.00 h Vám v našom kine ponúkame pútavý príbeh o útoku veľryby.

HOTS-201311169D3A5340-Edit.dng

– dobrodružný príbeh, USA, 2015, 121 min., od 12 rokov

Píše sa rok 1820 a rybársku loď napadne veľryba neuveriteľných rozmerov. Skutočný príbeh rybárov, ktorí na záchranu čakajú 90 dní na mori.

Medveď Yogi: prvé Vianoce

Animovanú rozprávku o dobrodružstvách dvoch medvedíkov môžete vidieť 4. 12. 2016 o 16.00 h.

medved-yogi

-animovaná rozprávka, USA,2010, 95 min.

Medveď Yogi a Bubu sa zobudia zo zimného spánku na prekrásnu hudbu uprostred Vianoc, ktoré nikdy predtým nezažili. To je paráda…

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Novembrová filmová ponuka

Ako byť single

to je piatková /25. 11. 2016 o 19.00 h/ ponuka nášho kina.

ako

-komédia, USA, 2016, 109 min., od 15 rokov

New York je plný osamelých sŕdc. Čo majú títo nezadaní spoločné? Aké problémy riešia a ako žijú? Uvidíte…

Bol raz jeden ostrov

ako to vyzerá na úžasnom ostrove Aldabra a kto tam býva uvidíte v našom kine v nedeľu 27. 11. 2016 o 16.00 h.

bol

-rodinný film, ČR, 2013, 73 min.

Pôsobivý rodinný pohľad ponúka unikátne príbehy zvláštnych tvorov, ktoré obývajú ostrov Aldabra. Ako tu žijú, s čím bojujú a čomu sa tešia?

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín

V zmysle ustanovenia §82 ods.7 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Margecany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 18.11.2016 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín (5 ks vŕba) – na parcele EKN č. 207  trvalý trávnatý porast v katastrálnom území Rolová Huta,  ktorá je v správe Lesy SR, š.p.. Pokračovať na Oznámenie o začatí konania o výrube drevín

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

PreruŠenie distribÚcie elektriny

 Z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia bude prerušená distribúcia elektriny v dňoch:

8. decembra 2016 od 7.40 h do 16.30 h

12. decembra 2016 od 7.40 h do 16.30 h

v celej obci Margecany, vrátane Oľše a Samoty, OKREM mostného obvodu, okrem ul. Hôrka v úseku od č.d. 1 po č.d. 12, č.d. 15, 16, 20, 22, 54, 55, okrem ul. Partizánska č.d. 4, 32, 58, v úseku od č.d. 9 po č.d. 18, okrem časti Rolová Huta a Kozinec. 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: